Južna Srbija Info

Niški odbornici danas zasedaju prvi put u 2020. godini

rssBookmark and Share

Niš 21.01.2020. Južna Srbija Info

U Nišu je jutros počela 39. i prva sednica Skupštine grada u 2020. godini.

Foto: Južna Srbija
Foto: Južna Srbija

Na dnevnom redu su ukupno 54 tačke dnevnog reda, među kojima su rad javnih preduzeća, plan regulacije i program rada ustanova kulture za tekuću godinu.

D N E V N I  R E D

 • DONOŠENjE ODLUKE O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA NIŠA
 • USVAJANjE ZAPISNIKA SA 38. SEDNICE SKUPŠTINE GRADA NIŠA
 • PREDLOG PROGRAMA UREĐIVANjA GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA I ODRŽAVANjA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU
 • PREDLOG PROGRAMA SPROVOĐENjA DRUŠTVENE BRIGE ZA ZDRAVLjE NA TERITORIJI GRADA NIŠA ZA 2020. GODINU
 • PREDLOG DRUGIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE PODRUČJA GO NIŠKA BANjA – PRVA FAZA, ZONA LOKALITETA „ETNO SELO“
 • PREDLOG TREĆIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE PODRUČJA GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA – PRVA FAZA – PARCIJALNE IZMENE
 • PREDLOG PLANA DETALjNE REGULACIJE POSLOVNO TRGOVINSKOG KOMPLEKSA U MEDOŠEVCU NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST
 • PREDLOG ODLUKE O IZRADI TREĆIH IZMENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA NIŠA 2010-2025 – PARCIJALNE IZMENE –
 • PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA GENERALNE REGULACIJE SPOMENIČKOG KOMPLEKSA „ČEGAR“ U NIŠU
 • PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELjA DONjA STUDENA, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA
 • PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA GENERALNE REGULACIJE NASELjA PALjINA, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST
 • PREDLOG ODLUKE O IZRADI TREĆIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE PODRUČJA GRADSKE OPŠTINE MEDIJANA – PARCIJALNE IZMENE
 • PREDLOG ODLUKE O IZRADI PRVIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ – DRUGA FAZA – PARCIJALNE IZMENE
 • PREDLOG ODLUKE O IZRADI TREĆIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST – PRVA FAZA – PARCIJALNE IZMENE 
 • PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE NASELjA VUKMANOVO, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PALILULA 
 • PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE NASELjA DONjE VLASE, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PALILULA 
 • PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE NASELjA JASENOVIK, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ 
 • PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE NASELjA ČUKLjENIK, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE NIŠKA BANjA 
 • PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE ZA PODRUČJE BANjE TOPILO, NA PODRUČJU GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST
 • PREDLOG ODLUKE O REGULISANjU DUGA ZA UTROŠENU ELEKTRIČNU ENERGIJU IZ RANIJIH GODINA
 • PREDLOG ODLUKE O REGULISANjU STAROG DUGA ZAKUPACA POSLOVNOG PROSTORA NA KOME JE NOSILAC PRAVA JAVNE SVOJINE GRAD NIŠ, ODNOSNO NA KOME GRAD NIŠ IMA POSEBNA SVOJINSKA OVLAŠĆENjA 
 • PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANjU NAZIVA ULICA I ZASEOKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA
 • PREDLOG ODLUKE O PROMENI NAZIVA ULICA NA TERITORIJI GRADA NIŠA
 • PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ODRŽAVANjU ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE I UPRAVLjANjU KOMUNALNIM OTPADOM
 • PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI I USVAJANjU PREDLOGA PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA BEZ ELEMENATA KONCESIJE ZA REALIZACIJU PROJEKTA REKONSTRUKCIJE, RACIONALIZACIJE I ODRŽAVANjE DELA SISTEMA JAVNOG OSVETLjENjA NA TERITORIJI GRADA NIŠA
 • PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA KONAČNI NACRT UGOVORA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU U OBLASTI PRUŽANjA USLUGA GRADSKOG I PRIGRADSKOG PREVOZA PUTNIKA NA TERITORIJI GRADA NIŠA
 • PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU JP „GRADSKA STAMBENA AGENCIJA“ NIŠ O PRIHVATANjU PONUDE BANKE INTEZA ZA PRUŽANjE USLUGE KREDITA RADI FINANSIRANjA IZGRADNjE STAMBENIH OBJEKATA U UL. MAJAKOVSKOG L7 DO L9 U NIŠU
 • PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA “MEDIANA“ NIŠ ZA 2020. GODINU 
 • PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JKP „GORICA“ NIŠ ZA 2020. GODINU 
 • PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JKP „NAISSUS“ NIŠ ZA 2020. GODINU 
 • PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JKP DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ GRADA NIŠA NIŠ ZA 2020. GODINU 
 • PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU GRADA NIŠA ZA 2020. GODINU 
 • PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JKP „PARKING-SERVIS“ NIŠ ZA 2020. GODINU 
 • PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JKP „OBJEDINjENA NAPLATA“ NIŠ ZA 2020. GODINU 
 • PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JKP „TRŽNICA“ NIŠ ZA 2020. GODINU 
 • PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „GRADSKA TOPLANA“ NIŠ ZA 2020. GODINU
 • PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JAVNOG PREDUZEĆA „GRADSKA STAMBENA AGENCIJA“ NIŠ ZA 2020. GODINU 
 • PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JAVNOG PREDUZEĆA ZAVOD ZA URBANIZAM NIŠ ZA 2020. GODINU 
 • PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JP ZA STAMBENE USLUGE „NIŠSTAN“ NIŠ ZA 2020. GODINU
 • PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NIŠKOG SIMFONIJSKOG ORKESTRA ZA 2020. GODINU
 • PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA DEČIJEG KULTURNOG CENTRA NIŠ ZA 2020. GODINU
 • PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA POZORIŠTA LUTAKA NIŠ ZA 2020. GODINU
 • PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NARODNOG MUZEJA ZA 2020. GODINU 
 • PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA NARODNOG POZORIŠTA NIŠ ZA 2020. GODINU
 • PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA  ISTORIJSKOG ARHIVA NIŠ ZA 2020. GODINU
 • PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NARODNE BIBLIOTEKE „STEVAN SREMAC“ NIŠ ZA 2020. GODINU
 • PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA GALERIJE SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI NIŠ ZA 2020. GODINU
 • PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA USTANOVE NIŠKI KULTURNI CENTAR ZA 2020. GODINU
 • PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2020. GODINU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „SVETI SAVA“ NIŠ 
 • PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN USTANOVE SIGURNA KUĆA ZA ŽENE I DECU ŽRTVE PORODIČNOG NASILjA NIŠ ZA 2020.GODINU 
 • PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA ZA 2020.GODINU I FINANSIJSKI PLAN ZA 2020.GODINU CENTRA ZA DNEVNI BORAVAK DECE, OMLADINE I ODRASLIH LICA MENTALNO OMETENIH U RAZVOJU „MARA“ NIŠ
 • PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA „NARODNOG UNIVERZITETA“ NIŠ ZA 2020. GODINU
 • PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA REGIONALNOG CENTRA ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANjU ZA 2020. GODINU
 • PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ORGANIZACIJE NIŠ ZA 2020. GODINU
 • IZVEŠTAJ O RADU GLAVNOG URBANISTE GRADA NIŠA ZA 2019. GODINU
 • ODBORNIČKA PITANjA I INICIJATIVE
   

Komentara: 0


#   Niš   sednica   Skupština grada Niša
@


 


[ Dodaj komentar ]