Južna Srbija Info
Ћирилица | Latinica

Šansa za mlade turizmologe juga Srbije, konkurs za direktora Turističke organizacije Blace

rssBookmark and Share

Blace 08.01.2018. Južna Srbija Info

Blace postaje sve prepoznatljivije turističko mesto, posebno u agro, seoskom i gastro turizmu. Šansu da rukovode Turističkom organizacijom Blace imaće svi na raspisanom konkursu.

Foto: TO Blace
Foto: TO Blace

Skupština opštine Blace – Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora u javnim preduzećima  dana 22.12. 2017. godine raspisala je Javni konkurs za izbor kandidata za imenovanje direktora Turističke organizacije „Blace.“

Podaci o radnom mestu:

Direktor Turističke organizacije „Blace“, sa sedištem u Blacu.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom, za direktora Turističke organizacije „Blace“, sa sedištem u Blacu, može biti imenovano lice koje ispunjava sledeće uslove - uslove za imenovanje direktora turističke organizacije i koje poseduje:

1) stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu;

2) radno iskustvo od četiri godine, od čega najmanje dve godine na rukovodećim poslovima;

3) aktivno znanje stranog jezika koji je obuhvaćen nastavnim planom i programom ministarstva nadležnog za poslove prosvete;

4)  posedovanje organizatorskih sposobnosti;

5)  poznavanje rada na računaru;

6)  da nema zakonskih smetnji za njegovo imenovanje.

Stručna osposobljenost, znanja i veštine ocenjivaće se dokaznim sredstvima koja su  podobna da se iz njih dobije saznanje koje se očekuje.

Direktor se imenuje na period od četiri godine.

Mesto rada: Blace, 18420 Blace, ulica Vuka Karadžića bb.

Rok u kome se podnose prijave:

Rok za podnošenje prijava je 30 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prijava na javni konkurs sadrži: ime i prezime kandidata, datum i mesto rođenja, adresu stanovanja i podatke o dokazima o ispunjavanju uslova za imenovanje direktora koji se prilažu uz prijavu.

Lice zaduženo za davanje obaveštenja u vezi sa javnim konkursom je Jasmina Lapčević, sekretar Skupštine opštine Blace, kontakt telefon 027/371-110.

Adresa na koju se prijave podnose:

Prijave sa potrebnim dokazima o ispunjavanju predviđenih uslova iz javnog konkursa dostavljaju se Komisiji za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora u javnim preduzećima, na adresu: Opština Blace, ulica Karađorđeva broj 4, 18420 Blace, sa naznakom „Za javni konkurs za izbor kandidata za imenovanje direktora Turističke organizacije „Blace“, sa sedištem u Blacu.

Podaci o dokazima koji se prilažu uz prijavu:

-dokaz o stručnoj spremi,
-izvod iz matične knjige rođenih,
-izvod iz knjige državljana Republike Srbije,
-dokaz o neosuđivanosti,
-dokaz o radnom iskustvu,
-očitana lična karta,
-kratka biografija kandidata.

Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena od strane nadležnog organa.

Neblagovremene, nerazumljive i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, Komisija odbacuje zaključkom protiv koga nije dopuštena posebna žalba.

Oglas o javnom konkursu oglašava se u „Službenom glasniku Republike Srbije“, u dnevnom listu „Danas“ i na zvaničnoj internet stranici Opštine Blace.

Kompletan tekst Oglasa možete preuzeti  OVDE.

Komentara: 0


#   Blace   turizam     obrazovanje   internet   konkurs   lična karta   Jasmina Lapčević   Skupština opštine   Visoko obrazovanje   opština Blace   javni konkurs   Turistička organizacija Blace
@


 


[ Dodaj komentar ]

Budite u toku

Dozvolite obaveštenja sa ovog portala o aktuelnim zbivanjima