Južna Srbija Info
Ћирилица | Latinica

Za nove zdravstvene knjižice se čeka 3 meseca

Bookmark and Share

11.01.2017

Kako je zbog velikog broja podnetih zahteva u poslednjim mesecima 2016-te godine, rok za izradu kartica je malo produžen, pa je očekivano vreme od predaje zahteva do uručenja, produženo do tri meseca.

Za nove zdravstvene knjižice se čeka 3 meseca

Od 1.januara 2017. godine Republički fond za zdravstveno osiguranje više neće izdavati i overavati „stare“ (papirnate) zdravstvene knjižice. Od ukupno 6.846.998 stanovnika Srbije koji ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje njih 5.577.163 je podnelo zahtev za izdavanje Kartice zdravstvenog osiguranja.

Svi oni koji iz bilo kog razloga nisu predali zahtev za izdavanje Kartice, to mogu učiniti i nadalje. Direktno na šalterima filijala i ispostava RFZO-a, na nekom od 1661 šalteru Pošta Srbije, ili Internetom putem portala E-uprave.

Kako je zbog velikog broja podnetih zahteva u poslednjim mesecima 2016-te godine, rok za izradu kartica je malo produžen, pa je očekivano vreme od predaje zahteva do uručenja, produženo do tri meseca.

Iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje napominju da to ni u kom smislu ne sprečava osiguranike da ostvare pravo na zdravstvenu zaštitu i posle 1.1.2017. godine.

Osigurana lica kojima su pre 1.1.2017. godine overene „stare“ zdravstvene knjižice, a podneli su zahtev za novu zdravstvenu karticu, zdravstvenu zaštitu ostvaruju na osnovu tih knjižica, i to do isteka overe, odnosno do uručenja zdravstvene kartice.

Osigurano lice kome je istekla overa “stare“ zdravstvene knjižice i koje je podnelo zahtev za izdavanje zdravstvene kartice, zdravstvenu zaštitu ostvaruje na osnovu izdate „Potvrde PZK“ od strane matične filijale RFZO.

„Potvrda PZK“ ne izdaje se deci, trudnicama i porodiljama, obzirom da u skladu sa Zakonom o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja, ove kategorije osiguranika od 1.1.2017. godine, pa sve do uručenja zdravstvene kartice, mogu koristiti staru zdravstvenu knjižicu, bez obzira što ona nije overena.

„Potvrda PZK“ ne izdaje se ni penzionerima koji imaju trajno overenu staru zdravstvenu knjižicu, koju mogu koristiti sve do uručenja zdravstvene kartice.

U slučaju da osigurano lice izgubi overenu „staru“ zdravstvenu knjižicu, zdravstvenu zaštitu može da ostvaruju samo na osnovu „Potvrde PZK“ koju će mu izdati filijala, odnosno ispostava, na osnovu podnetog zahteva za izdavanje zdravstvene kartice.

Centralni registar, organizacija socijalnog osiguranja (posebno pravno lice nezavisno od RFZO-a) obavestilo je RFZO da zbog rada na informacionom sistemu, od petka 30.12.2016. godine (od 15.30) do ponedeljka 9.1.2017. godine, (do 7.00), ispostave RFZO-a neće biti u mogućnosti da vrše samo prijave, promene i odjave na obavezno socijalno osiguranje. Dok će se podnošenje zahteva za zamenu zdravstvene knjižice zdravstvenom karticom, overa zdravstvenih kartica, uručivanje zdravstvenih kartica, izdavanje Potvrda PZK, kao i podnošenje zahteva za overu pomagala, isplatu naknadu zarade, isplatu putnih troškova i drugo, odvijati bez prekida i nesmetano.

Za nama je jedan od najobimnijih zadataka u domenu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Ovu priliku koristimo i da Vam se zahvalimo na strpljenju i razumevanju za sve probleme koji su se javljali na putu zamene zdravstvene isprave, stoji u saopštenju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Komentara: 0


#   RFZO  zdravstvena knjižica
@
[ Dodaj komentar ]