Јужна Србија Инфо
Ћирилица | Latinica

Ниш: Конкурс за обављање послова униформисаног полицијског службеника

rssBookmark and Share

Ниш 09.08.2023. Јужна Србија Инфо

Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску обуку у Сремској Каменици укупно 1100 полазника на стручно оспособљавање за обављање послова униформисаног полицијског службеника на радном месту полицајца (550 полазника), од којих у Нишу саобраћајног полицајца за послове саобраћајних незгода (300 полазника), граничног полицајца (250 полазника).

Фото: Јужна Србија Инфо
Фото: Јужна Србија Инфо

За подручје Полицијске управе у Нишу - 15 полазника за радно место полицајца, - 38 полазника за радно место саобраћајног полицајца за послове саобраћајних незгода и - 8 полазника за радно место граничног полицајца.

УСЛОВИ КОНКУРСА Право учешћа на конкурсу има лице које испуњава следеће услове: 1) да је држављанин Републике Србије; 2) да има пријављено пребивалиште на територији Републике Србије, најмање једну годину непрекидно пре дана подношења пријаве на конкурс; 3) да има пријављено пребивалиште на подручју организационе јединице за коју се расписује конкурс; 4) да нема мање од 18, а више од 24 године старости до дана закључења конкурса; 5) да нема више од 27 година старости до дана закључења конкурса (за кандидате који су свршени студенти Криминалистичко-полицијског универзитета); 6) да има завршено средње образовање и васпитање, у четворогодишњем трајању, или да има завршене основне струковне односно основне академске студије Криминалистичкополицијског универзитета; 7) да не постоје безбедносне сметње у складу са Законом о полицији; 8) да поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом "Б" категорије; 9) да испуњава критеријуме здравствене, психолошке и физичке способности, за заснивање радног односа у Министарству унутрашњих послова на радном месту у статусу овлашћених службених лица. Право учешћа на конкурсу има и лице које не поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б“ категорије, уколико уз конкурсну документацију достави потврду да је до дана закључења конкурса започело обуку за управљање моторним возилом „Б“ категорије, уз обавезу да најкасније до 29.09.2023. године, Центру за основну полицијску обуку достави оверену фотокопију возачке дозволе „Б“ категорије. Поступак избора кандидата за полазнике основне полицијске обуке спроводи комисија, коју именује министар унутрашњих послова. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС Пријава на конкурс, са документацијом, подноси се полицијској станици по месту пребивалишта кандидата, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу Политика. Кандидат може поднети само једну пријаву. Приликом подношења пријаве кандидат се обавезно изјашњава за која се од понуђених радних места пријављује на стручно оспособљавање (полицајац / саобраћајни полицајац за послове саобраћајних незгода / гранични полицајац), при чему наводи њихов редослед. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Пријава (образац се може добити у полицијској станици или преузети са интернет адресе www.copo.edu.rs). Уз пријаву се прилаже следећа документација: 1. Извод из здравственог картона (образац преузети у полицијској станици или са интернет адресе www.copo.edu.rs), 2. Оригинал уверења о држављанству (не старије од шест месеци), 3. Оригинал извода из матичне књиге рођених, 4. Оригинал уверења основног и вишег суда да се против кандидата не води кривични поступак (не старије од шест месеци), 5. Оверена фотокопија дипломе о завршеном средњем образовању и васпитању, 6. Oверена фотокопија сведочанстава за сва четири разреда средњег образовања и васпитања, 7. Доказ о успешно завршеним основним струковним односно основним академским студијама на Криминалистичко-полицијском универзитету (за кандидате који су свршени студенти Криминалистичко-полицијског универзитета), 8. Очитана лична карта са чипом или оверена фотокопија личне карте која није чипована, 9. Оверена фотокопија возачке дозволе „Б“ категорије. Лице које је започело обуку за управљање моторним возилом „Б“ категорије, прилаже потврду да је започело обуку за управљање моторним возилом „Б“ категорије. Препорука је да документа о којима орган води службене евиденције (уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење суда) кандидат достави сам у циљу ефикаснијег спровођења поступка. 

Више на:

КОНКУРС ЗА УПИС 1100 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ


#   Ниш   запошљавање   МУП РС   конкурс   полицајци
@


 Будите у току

Дозволите обавештења са овог портала о актуелним збивањима