Južna Srbija Info
Ћирилица | Latinica

Konkurs za nove članove Naučno-tehnološkog parka

rssBookmark and Share

Niš 25.04.2020. Južna Srbija Info

Izgradnja Naučno tehnološkog parka Niš (NTP Niš), jednog od najznačajnijih strateških projekata za razvoj Južne i Istočne Srbije, vrednog 12,5 miliona evra, privodi se kraju tokom maja 2020.

Konkurs za nove članove Naučno-tehnološkog parka

Kako bi NTP Niš ispunio cilj osnivanja u partnerstvu Vlade Republike Srbije  Grada Niša i Univerziteta u Nišu, osnovano je privredno društvo koje će njime upravljati i danas je raspisan Javni poziv za buduće članove NTP Niš, i to za: startap kompanije starosti do dve godine i za tehnološko razvojne kompanije koje se bave inovativnim delatnostima. Konkurs će biti stalno otvoren, ali će se prva dva preseka i ocenjivanje prijava za članove organizovati 15.5.2020. i 31.05.2020. Nakon toga jednom mesečno radiće se presek i ocenjivanje prijava u skladu sa raspoloživim kapacitetima. Tokom maja i juna biće realizovano funkcionalno opremanje nameštajem i neophodnom opremom, kako bi se budući članovi  useljavali i tokom jula počeli sa radom u novom objektu.

Startap kompanijama je ovim Javnim pozivom (kroz prva dva preseka) na raspolaganju 60% od raspoloživog prostora na prvom spratu ukupne površine 736 m2, dok je tehnološko razvojnim kompanijama na raspolaganju 60% od ukupno 3.409 m², raspoređenih na I, II i III spratu objekta.

Pravo učešća na javnom pozivu za startap kompanije imaju privredni subjekti (do dve godine postojanja u momentu slanja prijave) koja se bave razvojem novih ili unapređenjem postojećih proizvoda, procesa i usluga u funkciji zadovoljenja tržišnih potreba i njihovo poslovanje odgovara nameni NTP Niš (inovativnost, transfer tehnologije, rast konkurentnosti, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mesta). Startap kompanije postaju članovi na period od tri godine i obavezne su da plaćaju režijske troškove i infrastrukturne usluge čija će cena na svakih šest meseci rasti za po 1 evro/m2, od početnih 1 evro/m2 u prvih do 6 evra/m2 poslednjih šest meseci. Zakup radnog mesta u kovorking prostoru podrazumevaće zakup 10 m2.

Pravo učešća po ovom Javnom pozivu imaju tehnološka preduzeća koja se bave razvojem novih ili unapređenjem postojećih proizvoda, procesa i usluga, i to: mikro, mala i srednja preduzeća i velika preduzeća za lociranje svojih razvojnih odeljenja  u NTP Niš. Ova grupa kompanija postaje član na period od tri godine, i tokom tog perioda pored stvarnih režijskih troškova, cena infrastrukturnih usluga za ovu grupu kompanija biće 7 evra/m2 mesečno, za neopremljeni, odnosno 10 evra/m2,  za nameštajem opremljeni deo poslovnog prostora. Prostor će se popunjavati sukcesivno u skladu sa postojećim prostornim celinama kompleksa i tehničkim kapacitetima, a maksimalna kvadratura uzeta na korišćenje po jednom članu iznosi 1150 m² kancelarijskog prostora. Maksimalna kvadratura na raspolaganju po jednom zaposlenom, na kraju perioda na koji će se zaključiti Ugovor, ograničava se na maksimalno 10 m² kancelarijskog prostora po zaposlenom.

Potencijalni korisnici usluga NTP Niš zainteresovani za pristup infrastrukturnim i stručnim uslugama koje pruža NTP Niš bez korišćenja poslovnog prostora, podnošenjem prijave na javni poziv mogu postati virtuelni članovi NTP Niš. Cena paketa usluga za virtuelno članstvo iznosi 50 evra mesečno u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije za mikro i mala preduzeća, 100 evra mesečno za srednja preduzeća i 250 evra mesečno za velika privredna društva.

Prednost u izboru imaju preduzeća aktivna u oblastima definisnim kao prioritetnim u Strategiji pametne specijalizacije Republike Srbije (4S):

·     Hrana za budućnost (Visoko tehnološka poljoprivreda, proizvodi sa dodatom vrednošću, održivi lanac proizvodnje hrane);

·     Informaciono-komunikacione tehnologije (Razvoj softvera po meri, razvoj sopstvenih proizvoda);

·     Mašine i proizvodni procesi budućnosti (Mašine opšte i specifične namene, informacije u službi pametnog upravljanja-industrija 4.0, pametne komponente i alati);

·     Kreativne industrije (Kreativna audiovizuelna produkcija, video igre i interaktivni mediji, pametna ambalaža).

Prednost pri izboru u skladu sa Strategijom razvoja veštačke inteligencije u Republici Srbiji za period 2020.-2025. imaće i preduzeća i timovi koji su aktivni u oblasti veštačke inteligencije i doprinose njenoj realizaciji.

Ovim Javnim pozivom, u cilju stavljanja u funkciju izgrađenog kompleksa NTP Niš i  stvaranja uslova za razvoj inovacija, NTP Niš, nudi sledeći paket usluga:

·     Infrastrukturne usluge

o     otvoreni i kancelarijski poslovni prostor sa korišćenjem zajedničkih prostorija (sala za sastanke, sala za prezentacije, zajedničke prostorije) i dr.

·     Konsultantske usluge

o     iz oblasti razvoja i komercijalizacije inovacija,

o     konsultativne usluge iz oblasti menadžmenta, marketinga, finansija, knjigovodstva, privrednog prava, zaštite intelektualne svojine i dr.

·     Ostale usluge

o     edukacije i obuke kroz trening programe,

o     umrežavanje i promocija,

o     pristup opremi za primenjeni naučno-istraživački rad,

o     pristup talentima i dr.

Prijave se šalju u elektronskoj formi (.pdf) na mejl adresu javnipoziv@ntp.rs i poštom na adresu NTP Niš. Ocenjivanje prispelih prijava će obavljati stručna Komisija koju će formirati NTP Niš.

Informacije o NTP Niš i Javnom pozivu kao i potrebnu dokumentaciju zaintersovani mogu naći na sajtu NTP Niš www.ntp.rs . Dodatne informacije i pitanja u vezi sa javnim pozivom možete poslati na mejl adresu info@ntp.rs .

NTP Niš poziva sve inovativne kompanije, pojedince i timove da se do 15.5.2020., a najkasnije do 31.5.2020. prijave na Javni poziv i pruže podršku realizaciji ovog projekta od strateškog značaja i razvoju inovacionog ekosistema regiona Južne i Istočne Srbije.

dr Milan Ranđelović, s.r.

          v.d. direktor

U Nišu, 24.4.2020. godine

1 NTP Niš osnovan je sa ciljem:

·     pružanja infrastrukturne podrške inovacionoj delatnosti, koja u okviru definisanog prostora pruža infrastrukturne i stručne usluge privrednim društvima, naučnoistraživačkim i inovacionim organizacijama radi njihovog povezivanja i što brže primene novih tehnologija, stvaranja i plasmana novih proizvoda i usluga na tržištu,  u cilju ubrzanog tehnološkog razvoja zemlje,  a na osnovu  primera dobre međunarodne prakse u ovoj oblasti;

·     privlačenja inovativnih tehnološko-razvojnih kompanija  (domaćih i stranih) i stvaranja uslova za njihov razvoj kroz povezivanje sa naučnoistraživačkim i visokoškolskim organizacijama, u skladu sa odredbama Zakona o inovacionoj delatnosti;

·     podsticaja povratnog uticaja  na razvoj naučnoistraživačkih organizacija, pre svega Univerziteta u Nišu kroz zajednička istraživanja sa tehnološkim kompanijama, a u cilju komercijalizacije inovacija nastalih u procesu istraživanja i razvoja;

·     stvaranja uslova za osnivanje većeg broja spinof preduzeća i njihov razvoj primenom dobre prakse iz Srbije i regiona;

·     stvaranja uslova i kreiranja ambijenta za razvoj inovativnih startap kompanija,

·     započinjanja i razvoj sopstvenog „biznisa“ od strane aktivnih i diplomiranih studenata,

·     stvaranja i razvoja novih inovativnih proizvoda, usluga i procesa primenom naprednih i inovativnih tehnologija sa potencijalom za rast, zapošljavanje i izvoz;

·     zapošljavanja mladih obrazovanih kadrova, kao i stvaranja uslova za povratak naših stručnjaka iz inostranstva.

Komentara: 0


#   Niš   Vlada Republike Srbije   konkurs   Univerzitet u Nišu   Naučno tehnološki park
@Vlada_SR @


 


[ Dodaj komentar ]

Budite u toku

Dozvolite obaveštenja sa ovog portala o aktuelnim zbivanjima