Južna Srbija Info
Ћирилица | Latinica

Niški odbornici raspravaljaju o budžetu i kadrovskom planu Uprave

rssBookmark and Share

Niš 17.12.2018. Južna Srbija Info

Na 30. sednici Skupštine grada Niša, odbornici između ostalog danas raspravaljaju o Odlukama o budžetu za 2019. godinu, kao i o kadrovskom planu Gradske uprave.

Foto: Južna Srbija Info
Foto: Južna Srbija Info

Dnevni red:

1) ODLUKE O BUDžETU GRADA NIŠA ZA 2019. GODINU

2) KADROVSKOG PLANA GRADSKE UPRAVE GRADA NIŠA, SLUŽBE ZA POSLOVE SKUPŠTINE GRADA, SLUŽBE ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, SLUŽBE ZA POSLOVE GRADSKOG VEĆA, KANCELARIJE ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ I PROJEKTE, PRAVOBRANILAŠTVA GRADA NIŠA, KANCELARIJE ZAŠTITNIKA GRAĐANA, BUDžETSKE INSPEKCIJE GRADA NIŠA I SLUŽBE ZA INTERNU REVIZIJU ORGANA I SLUŽBI GRADA NIŠA ZA 2019. GODINU

PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANjU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU, ODNOSNO GRADSKIM OPŠTINAMA I RASPOREDU TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA NIŠA GRADSKIM OPŠTINAMA U 2019. GODINI
PREDLOG ODLUKE O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA
PREDLOG PRVIH IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE PODRUČJA GRADSKE OPŠTINE CRVENI KRST-PRVA FAZA
PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE U GORNjOJ TRNAVI PREDLOG ODLUKE O IZRADI PLANA DETALjNE REGULACIJE SISTEMA ZA NAVODNjAVANjE U DONjEM MATEJEVCU PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O GRAĐEVINSKOM ZEMLjIŠTU PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRAVU NA NAKNADU DELA TROŠKOVA BORAVKA DECE I PRAVU NA REGRESIRANjU BESPLATNOG BORAVKA DECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ČIJI JE OSNIVAČ DRUGO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRAVIMA IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI GRADA NIŠA PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI UPRAVE GRADSKE OPŠTINE PALILULA PREDLOG REŠENjA O PRIBAVLjANjU U JAVNU SVOJINU GRADA NIŠA ZGRADE POSLOVNIH USLUGA-POSLOVNOG OBJEKTA, U ULICI GENERALA MILOJKA LEŠJANINA BR. 39 U NIŠU PREDLOZI REŠENjA O:
1) USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU JAVNE PREDŠKOLSKE USTANOVE „PČELICA“ NIŠ ZA RADNU 2017/2018. GODINU

2) DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PLAN RADA JAVNE PREDŠKOLSKE USTANOVE „PČELICA“ NIŠ ZA RADNU 2018/2019 GODINU

1) USVAJANjU IZVEŠTAJA O POSLOVANjU JKP „GRADSKA TOPLANA“ NIŠ SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA PERIOD JANUAR-DECEMBAR 2017. GODINE

2) DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP „GRADSKA TOPLANA“ NIŠ O RASPODELI DOBITI PO REDOVNOM GODIŠNjEM FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2017. GODINU, ODNOSNO POKRIĆU GUBITAKA IZ PRETHODNIH GODINA

1) USVAJANjU IZVEŠTAJA O POSLOVANjU JKP „OBJEDINjENA NAPLATA“ NIŠ SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM ZA 2017. GODINU

2) DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP „OBJEDINjENA NAPLATA“ NIŠ O RASPODELI DOBITI UTVRĐENE IZVEŠTAJEM O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM PREDUZEĆA ZA 2017. GODINU

1) USVAJANjU IZVEŠTAJA O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JKP „PARKING SERVIS“- NIŠ ZA 2017. GODINU

2) DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP „PARKING-SERVIS“-NIŠ O RASPODELI DOBITI PO FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2017. GODINU

1) USVAJANjU IZVEŠTAJA O POSLOVANjU JKP ZA VODOVOD I KANALIZACIJU „NAISSUS“ NIŠ ZA PERIOD OD 01.01.2017.-31.12.2017. GODINE SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM

2) DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP „NAISSUS“ NIŠ O RASPODELI DOBITI ZA 2017. GODINU

1) USVAJANjU IZVEŠTAJA O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JKP „MEDIANA“ NIŠ ZA 2017. GODINU

2) DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP „MEDIANA“ NIŠ O RASPODELI DOBITI PO FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2017. GODINU

1) USVAJANjU IZVEŠTAJA O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JKP „TRŽNICA“ NIŠ ZA 2017. GODINU

2) DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP „TRŽNICA“ NIŠ O RASPODELI DOBITKA JKP „TRŽNICA“ NIŠ PO FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2017. GODINU

1) USVAJANjU IZVEŠTAJA O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JKP DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ GRADA NIŠA NIŠ ZA 2017. GODINU

2) DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ GRADA NIŠA NIŠ O RASPODELI DOBITI PO FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2017. GODINU

1) USVAJANjU IZVEŠTAJA O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA IZGRADNjU GRADA NIŠA ZA 2017. GODINU

2) DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JP DIREKCIJA ZA IZGRADNjU GRADA NIŠA O RASPODELI DOBITI PO FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2017. GODINU

PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JKP „GORICA“ NIŠ ZA 2017. GODINI
1) USVAJANjU IZVEŠTAJA O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG PREDUZEĆA ZAVOD ZA URBANIZAM NIŠ ZA 2017. GODINU

2) DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZAVOD ZA URBANIZAM NIŠ O RASPODELI DOBITI PO FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2017. GODINU

1) USVAJANjU IZVEŠTAJA O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JAVNOG PREDUZEĆA „GRADSKA STAMBENA AGENCIJA“ NIŠ ZA 2017. GODINU

2) DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JP „GRADSKA STAMBENA AGENCIJA“ NIŠ O POKRIĆU GUBITKA PO FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2017. GODINU I RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI IZ RANIJIH GODINA

3) DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POSLOVANjA JP „GRADSKA STAMBENA AGENCIJA“ NIŠ ZA 2018. GODINU

1) USVAJANjU IZVEŠTAJA O POSLOVANjU SA FINANSIJSKIM IZVEŠTAJEM JP ZA STAMBENE USLUGE „NIŠSTAN“ NIŠ ZA 2017. GODINU

2) DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE „NIŠSTAN“ NIŠ O RASPODELI DOBITI PO FINANSIJSKOM IZVEŠTAJU ZA 2017.GODINU

3) DAVANjU SAGLASNOSTI NA IZMENU STATUTA JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE „NIŠSTAN“ NIŠ

4) DAVANjU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU JP „NIŠSTAN“ NIŠ

5) DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM O IZMENAMA PROGRAMA POSLOVANjA JP ZA STAMBENE USLUGE „NIŠSTAN“ NIŠ ZA 2018. GODINUODBORNIČKA PITANjA I INICIJATIVE

Komentara: 0


#   Niš   Parking servis   Direkcija za javni prevoz   Direkcija za izgradnju   Gradska stambena agencija   dnevni red   zavod za urbanizam   gradske opštine
@


 


[ Dodaj komentar ]

{lg_push_subscription_title}

{lg_push_subscription_text}