Južna Srbija Info
Ћирилица | Latinica

Kratka istorija Tehnološkog fakulteta u Leskovcu

rssBookmark and Share

20.04.2011. Dušan Kocić

Od osnivanja Tehnološkog fakulteta, jedine visokoškolske ustanove u gradu na Veternici, upisano 4704, diplomiralo 1253 studenta, magistriralo 53, a doktorirala 23 kandidata

Tehnološki fakultet u Leskovcu
Tehnološki fakultet u Leskovcu

LESKOVAC - Tehnološki fakultet u Leskovcu je visokoškolska ustanova sa svojstvom pravnog lica u sastavu Univerziteta u Nišu. Fakultet je obrazovna i naučna ustanova koja u okviru svoje delatnosti organizuje i izvodi akademske studijske programe na svim nivoima studija.

Tehnološki fakultet u Leskovcu Univerziteta u Nišu počeo je sa radom 1979. godine na lokaciji ul. Durmitorska 19, Leskovac, kao deveti fakultet ovog univerziteta, kada je i upisao prvu generaciju studenata na dva odseka: biohemijski odsek sa farmaceutsko-kozmetičkim i prehrambenim smerom i tekstilni odsek sa mehaničko-tekstilnim i hemijsko-tekstilnim smerom, u četvorogodišnjem trajanju.

Školske 1987/88. god. izvršene su izmene nastavnih planova. Formirana su 3 nova profila i to: Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo, Hemijsko i biohemijsko inženjerstvo i Tekstilno inženjerstvo u petogodišnjem trajanju.

Oktobra 1994. godine Tehnološki fakultet je nastavio sa radom i u novoadaptiranoj zgradi na drugoj lokaciji (Bulevar oslobođenja 124, Leskovac), u kojoj je premešteno i sedište Fakulteta.

Školske 2002/03. god. usvaja se novi nastavni plan sa 6 smerova: Organska hemijska tehnologija i polimerno inženjerstvo, Hemijsko i biohemijsko inženjerstvo, Farmaceutsko-kozmetičko inženjerstvo, Prehrambeno inženjerstvo, Tekstilno inženjerstvo i Dizajn i projektovanje tekstilnih proizvoda u petogodišnjem trajanju.

Školske 2003/04. god. skraćeno je trajanje studija po ovim smerovima na četiri godine. Po ovom programu se nastava odvijala do 2007/08. god. kada su uvedene studije saglasno Bolonjskoj deklaraciji, na Studijskim programima: Hemijske tehnologije, Prehrambene tehnologije i biotehnologija i Tekstilna tehnologija na osnovnim i diplomskim akademskim studijama. Doktorske akademske studije su organizovane u okviru studijskog programa Tehnološko inženjerstvo.

Na realizaciji studijskih programa svih nivoa studija na Tehnološkom fakultetu za izvođenje nastave danas je angažovano 46 nastavnika, 14 saradnika, 6 studenata doktorskih studija i 1 doktorant, svi stipendisti Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije, kao i 1 student doktorskih studija.

U radnom odnosu na Fakultetu su 41 nastavnik i 14 saradnika, i to: 19 redovnih profesora, 9 vanrednih profesora, 12 docenata, 1 predavač, 12 asistenata, 1 asistent pripravnik i 1 saradnik u nastavi, a od navedenog broja u radnom odnosu sa punim radnim vremenom su 36 nastavnika i 9 saradnika.

S obzirom da profesori Tehnološkog fakulteta uživaju visok naučni i stručni renome u zemlji i inostranstvu oni su urednici i/ili recenzenti renomiranih internacionalnih i domaćih naučnih časopisa, kao i publikacija koje izdaje Fakultet (monografije, zbornici radova sa Simpozijuma, udžbenici, pomoćni udžbenici).

Većina nastavnika i saradnika Tehnološkog fakulteta su uključeni u naučnoistaživačke i razvojne projekte koje finansira Ministarstvo nauke, ali i u projekte koje finansiraju međunarodne institucije, državne institucije, organi lokalne samouprave i domaća preduzeća.

Fakultet prilikom izbora novih saradnika uključuje kandidate iz reda najboljih studenata, čijim uključenjem u naučnoistraživački rad se ostvaruje misija kontinuiranog obezbeđenja naučnog podmlatka.

Nenastavno osoblje čine lica koja obavljaju stručne, administrativne i tehničke poslove, uključujući pravne, računovodstveno-finansijske, studijsko-analitičke, informatičke, bibliotečke i druge. Nenastavno osoblje na Fakultetu čini 37 zaposlenih, od kojih 13 sa visokom stručnom spremom, 5 sa višom stručnom spremom, 13 sa srednjom stručnom spremom i 6 sa osnovnom školom.

Od osnivanja Tehnološkof akulteta upisana je 30 generacija sa 4704 studenata. Do danas je diplomiralo 1253 studenta, magistrirala 53, a doktoriralo 23 kandidata – zvanični su podaci jedine visokoškolske ustanove u Leskovcu.

Tehnološki fakultet u Leskovcu danas predstavlja vrhunsku obrazovnu i naučno-istraživačku organizaciju i instituciju od posebnog društvenog interesa koja uspešno prati razvoj hemijskih, farmaceutsko-kozmetičkih, polimernih, prehrambenih, tekstilnih tehnologija, kao i tehnologija u oblasti zaštite životne sredine, i koja predstavlja osnovu za modernu privredu u okviru tehnološkog razvoja naše zemlje u 21. veku.


Komentara: 0


#   istorija   Ministarstvo nauke   istraživački rad
@


 


[ Dodaj komentar ]

Budite u toku

Dozvolite obaveštenja sa ovog portala o aktuelnim zbivanjima