Јужна Србија Инфо
Ћирилица | Latinica

Врање: Јавни позив за доделу признања 31. јануар

rssBookmark and Share

Врање 03.01.2017 Јужна Србија Инфо

На основу члана 22. Одлуке о јавним признањима града Врања – пречишћен текст („Службени гласник града Врања“, број 23/11), Комисија за мандатно-имунитетска и административна питања и избор и именовање Скупштине града Врања, расписује јавни позив.

Врање: Јавни позив за доделу признања 31. јануар

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ДОДЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА
 У 2017. ГОДИНИ ЗА ДАН ГРАДА- 31. ЈАНУАР
 ДАН ОСЛОБОЂЕЊА ВРАЊА 1878. ГОДИНЕ


У 2017. години,  за Дан града, 31. јануар- Дан ослобођења Врања 1878. године, додељују се следећа јавна признања:

    1. „Специјално јавно признање 31. јануар“; и
    2. „Јавно признање 31. јануар“.
Ова јавна признања могу се доделити истом лицу само једанпут.
    

„Специјално јавно признање 31. јануар“ може се доделити физичком лицу за изузетне дугогодишње резултате и достигнућа у области научног и уметничког стваралаштва, од значаја за афирмацију града Врања.
     Може се доделити једно „Специјално јавно признање  31. јануар“.
    „Специјално јавно признање 31. јануар“ додељује се у виду дипломе са новчаним износом.

    „Јавно признање 31. јануар“ може се доделити физичком и правном лицу за изузетне дугогодишње или једногодишње резултате и допринос у развоју и унапређењу привреде, приватног предузетништва, друштвених делатности, одбране и заштите, безбедности грађана, као и другим областима од значаја за град Врање.
    Може се доделити до шест  јавних признања, од који се три додељују физичким лицима, а три правним лицима.
    Приоритет имају физичка и правна лица са изузетним дугогодишњим резултатима и остварењима.
    „Јавно признање 31. јануар“ додељује се у виду дипломе са новчаним износом.
    
Услови за доделу јавних признања јесу:

1.    У области привреде и приватног предузетништва:
 За колективна јавна признања:
- перманентан натпросечан тренд раста производње и услуга;
- увођење нове технологије;
- модернизација процеса производње;
- израда и успешна реализација развојних пројеката;
- привлачење страних инвестиција;
- организовано деловање на образовању и усавршавању радника;
- организовано деловање на запошљавању нових радника;
- изузетан допринос у организацији и унапређењу пољопривредне производње; и
- освојена признања и награде на сајмовима и другим организацијама такмичења у земљи и иностранству.
За појединачна јавна признања:
- остварени изузетни резултати рада, по нормативима правних лица;
- изузетна залагања и резултати на плану унапређења производне делатности; и
- освојене награде и признања за  достигнућа на такмичењима, сајмовима и конгресима у земљи и иностранству.

2. У области друштвених делатности:
 За колективна јавна признања:
- изузетни резултати у области културе ( нови културни садржаји, очување и заштита културних добара и друге активности на плану унапређења културе у Граду);
- изузетни резултати на плану информисања ( увођење нових програмских садржаја, објективност и благовременост у информисању и друге активности у циљу развоја и унапређења ове области.);
- изузетни резултати у области физичке културе ( квалитетан спорт, успешна организација масовног спорта, спортских рекреација и спортских игара, као и друге активности на плану развоја и унапређења спорта у Граду);
- изузетни резултати у васпитно-образовној делатности ( успех ученика, ванразредне активности, осавремењавање процеса наставе и друге активности на плану унапређења васпитно- образовне делатности);
- изузетни резултати на унапређењу здравствене заштите ( унапређење здравствене службе и превентивне заштите, здравствено образовање- едукација грађана, активности на плану прикупљања резерви крви и друге активности на унапређењу и побољшању здравствене заштите грађана);
- изузетни резултати у области заштите животне средине ( израда и реализација програма и планова заштите животне средине, укључивање у градске акције и манифестације заштите животне средине, финансирање еколошких пројеката и друге активности и достигнућа на плану унапређења животне средине);
- унапређење и развој социјалне и дечје заштите; и
- освојене награде на такмичењима у земљи и иностранству.

За појединачна јавна признања:
- издата, односно остварена  и призната дела, односно достигнућа у области научног и уметничког стваралаштва;
- изузетни резултати у остваривању васпитног и образовног рада (увођење и примена иновација у наставном процесу; активности у стручним удружењима у другим институцијама и органима од значаја за васпитно- образовни рад и друге активности на плану  остваривања циљева васпитања и образовања);
- изузетни резултати у области информисања ( благовременост и објективност информисања, лични допринос развоју и унапређењу области информисања);
- изузетни резултати на плану очувања и заштите културних добара и развоја и унапређења културе Града;
- изузетни резултати у области физичке културе ( појединачан допринос за успех клуба, организација и омасовљавање спортских рекреација и других спортских игара, као и друге активности на плану развоја и унапређења ове области);
- изузетни резултати у области здравствене заштите (допринос унапређењу рада здравствене службе, примена савремених метода лечења и научних достигнућа, добровољно давање крви и друге активности на плану унапређења здравствене заштите грађана; 
-    допринос у остваривању циљева и задатака социјалне и дечје заштите; 
-    допринос развоју Града, односно унапређивању и развоју локалне самоуправе;и 
-    освојене награде и признања на такмичењима у земљи и иностранству.

3.    У области одбране и заштите и безбедности грађана:
За колективна јавна признања:
- изузетно организовање и извршавање задатака на плану одбране и заштите и безбедности грађана;
- изузетни резултати на плану ванредног извршавања задатака од интереса за одбрану и заштиту и безбедност грађана; и
- изузетно залагање и допринос у случају елементарних непогода и других масовних несрећа и ванредних ситуација;
За појединачна јавна признања:
- изузетни резултати у руковођењу и извршавању послова и задатака на плану одбране и заштите и безбедности грађана;
- учешће и допринос у случају елементарних непогода и других масовних несрећа;и
-    освојене награде и признања од стране колектива или републичких органа.
Услови морају бити поткрепљени конкретним резултатима.

Предлог за доделу јавних признања може поднети свако физичко и правно лице са територије града Врања.
    Предлог мора садржати личе податке кандидата за доделу јавних признања, његову биографију, постигнуте резултате и  образложење у складу са  условима утврђеним овом одлуком.
    Физичка и правна лица не могу сама за себе подносити предлоге за доделу јавних признања.

    Предлози се достављају Скупштини града Врања- Комисији за мандатно-имунитетска и административна питања и избор и именовање, са назнаком-Предлог за доделу јавних признања за Дан града.

    Предлози се могу доставити најкасније до 20. јануара 2017. године.
    Неблаговремени и непотпуни предлози неће се узети у разматрање.


КОМИСИЈА ЗА МАНДАТНО-ИМУНИТЕТСКА И АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА И ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРАЊА
30.12.2016. године, број: 17- 30/2016-13.

 

                                                                         ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
                                                                              Мирослав Нешић,с.р.

Коментара: 0


#   Врање   награде  локална самоуправа  јавни позив  Дан ослобођења  31. јануар признање
@
[ Додај коментар ]