Јужна Србија Инфо
Ћирилица | Latinica

Преузмите свој бесплатан ваучер од 5.000 динара за одмор у Сокобањи, Нишкој Бањи, Нишу...

rssBookmark and Share

Сокобања 21.04.2018. Моја Србија, Јужна Србија Инфо

Преузимањем бесплатних ваучера за смештај у Србији добијате могућност да, веома повољно, обезбедите за себе тренутке активног одмора у пензионерским данима или кратак предах у брзом ритму радне свакодневице.

Фото: mojasrbija.rs
Фото: mojasrbija.rs

Шта је све потребно за добијање ваучера и како можете искористити наведене погодности.

Основне информације:

Ваучер за субвенционисани одмор у Србији се може користити на следећи начин:
– њиме се могу платити искључиво услуге смештаја, а не исхрана, пиће, здравствене и друге услуге, боравишна такса и сл;
– ваучер се може користити искључиво у угоститељским објектима изван места пребивалишта корисника ваучера;
– ваучер се може користити искључиво за смештај у трајању од најмање пет ноћи;
– ваучер може покрити максималан износ за смештај у вредности од 5.000 динара. Уколико је износ рачуна за смештај већи, корисник је дужан да остатак суме исплати из сопствених средстава. Уколико је износ рачуна за смештај мањи, ваучер покрива цео износ, а разлика до 5.000 динара се не може накнадно искористити;
– ваућер се може искористити закључно са 20. 11. 2018. године.

Потенцијални корисници су у обавези да на шалтерима ЈП „Пошта Србије“ поднесу пријаве најкасније 30 дана пре почетка реализације аранжмана, односно, период од дана подношења пријаве до првог дана коришћења резервисаног аранжмана не сме да буде краћи од 30 дана.

Ко може добити ваучер?

Могућност добијања ваучера имају:
1) корисници права на пензију;
2) незапослена лица из евиденције Националне службе за запошљавање и друга лица на евиденцији Националне службе за запошљавање (корисници посебне новчане накнаде и привремене накнаде);
3) корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварују у складу са законом којим се уређује социјална заштита;
4) корисници права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварује у складу са законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање;
5) радно ангажована лица са примањима, која не прелазе износ од 60.000 динара месечно;
6) ратни војни инвалиди и цивилни инвалиди рата са примањима, која не прелазе износ од 60.000 динара месечно;
7) корисници права на накнаду на породичну инвалиднину по палом борцу;
8) носиоци активног породичног пољопривредног газдинства који су се изјаснили да се бави искључиво пољопривредом, уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“, бр. 41/09 и 10/13).

Корисник ваучера може остварити право на субвенционисано коришћење услуга смештаја у угоститељским објектима само по једном основу.

Како добити ваучер?

До ваучера можете доћи врло лако! Пре свега морате извршити резервацију смештаја и попунити Пријаву.

Образац Пријаве за ваучере можете преузети ако кликнетеOVDE.

Попуњена Prijava, са потребном документацијом, подноси се преко шалтера ЈП “Пошта Србије“, на територији целе Републике Србије.

Пријаву треба попуњавати ручно, читко, штампаним словима и потписати је својеручно.
Уз Пријаву потенцијални корисник ваучера обавезно прилаже:
– фотокопију личне карте
– потврду угоститеља да је извршена резервација смештаја на његово име.
Као потврда о резервацији прихватаће се и потврда која је послата електронским путем, као е-маил или скениран документ, који је оверен и потписан. Потврда треба да садржи број потврде и период резервације, као и име и презиме лица на кога гласи.

Уз пријаву се обавезно подноси и следећи доказ:
1) За пензионере: последњи пензиони чек или копија решења о оствареној пензији, односно други оригинални документ (оверени извод, потврда и сл.) који издаје банка, а који потврђује новчани прилив по основу оствареног права на пензију;
2) За незапослене, односно кориснике посебне новчане накнаде и привремене накнаде: фотокопија уверења Националне службе за запошљавање о пријави на евиденцију лица која траже запослење – за незапослена лица из евиденције Националне службе за запошљавање, односно фотокопија уверења/потврде Националне службе за запошљавање за кориснике посебне новчане накнаде и привремене накнаде;
3) За кориснике права на додатак за помоћ и негу другог лица, који то право остварују у складу са законом којим се уређује социјална заштита: фотокопија решења или уверења, којим се доказује остваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица, односно права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица издато од стране центра за социјални рад, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију и Секретаријата за социјалну заштиту;
4) За кориснике права на додатак за помоћ и негу другог лица који то право остварују у складу са законом којим се уређује пензијско и инвалидско осигурање: фотокопија решења или уверења, којим се доказује остваривање права на новчану надокнаду за помоћ и негу другог лица, издато од стране Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање;
5) За радно ангажована лица чија примања не прелазе износ од 60.000 динара месечно: оригинал потврде о запослењу и оствареној заради исплаћеној у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава, коју издаје послодавац;
6) За ратне војне инвалиде и цивилне инвалиде рата чија примања не прелазе износ од 60.000 динара месечно: фотокопија решења или уверења о признатом својству ратног војног инвалида или цивилног инвалида рата које издаје надлежни орган, са примањима која не прелазе износ од 60.000 динара месечно (за примања у месецу који претходи месецу у коме се подноси пријава);
7) За кориснике права на накнаду на породичну инвалиднину по палом борцу: фотокопија решења или уверења о признатом праву на инвалиднину по палом борцу које издаје надлежни орган;
8) За носиоце активног породичног пољопривредног газдинства који се изјаснио да се бави искључиво пољопривредом: фотокопија потврде о активном статусу породичног пољопривредног газдинства из Регистра пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном развоју.

Образац Потврде за запослене о висини примања можете преузети ако кликнете OVDE.

Попуњена Пријава, са потребном документацијом, искључиво се подноси преко шалтера ЈП “Пошта Србије“, на територији целе Републике Србије.

Пријаве грађана ЈП “Пошта Србије“ ће примати закључно са 15.10.2018. године.

Пријављеним лицима, која су стекла право на ваучер, Министарство, преко, ЈП “Пошта Србије“, доставља ваучере, лично на адресу, путем препоручене пошиљке.
Ваучер ће, поред основних елемената, садржати одштампане податке о кориснику ваучера (име презиме, адреса, ЈМБГ).

Ваучер може користити само лице на чије име ваучер гласи.

Корисник ваучером може плаћати само услугу смештаја.

mojasrbija.rs

Нишка тврђава, Фото: Јужна Србија

Нишка Бања, Фото: Јужна Србија


#   Сокобања   туризам   Јужна Србија регион   Нишка Бања   Влада Републике Србије   Нишка тврђава   социјална заштита   Министарство туризма   Службени гласник   туристички ваучери   личне карте   Ратни војни инвалиди
@Vlada_SR @


 Будите у току

Дозволите обавештења са овог портала о актуелним збивањима