Јужна Србија Инфо
Ћирилица | Latinica

Одборници СГ Ниша 6. марта расправаљају о станарима зграде изгореле у пожару

rssBookmark and Share

Ниш 01.03.2018. Јужна Србија Инфо

22.седница Скупштине града Ниша одржаће се у среду 6. мара. Одборници ће расправаљати о 52 тачке дневног реда, између осталог и о збрњавању станара зграде изгореле у пожару у Улици Расадник.

Фото: Јужна Србија
Фото: Јужна Србија

ДНЕВНИ РЕД

1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША:
1) Усвајање записника са 20. седнице
2) Усвајање записника са 21. Седнице

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА НИША

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О АНГАЖОВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕВИЗИЈУ РАДИ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА НИША ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА ДОСПЕЛИХ ЗА ПЕРИОД ОД 01.09. ДО 31.12.2015. ГОДИНЕ И КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ДОСПЕЛИХ НА ДАН 31.08.2015. ГОДИНЕ ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ ИЗВОРНИХ И УСТУПЉЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА НИША У ТРАЈНИ УЛОГ У КАПИТАЛУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ГП „МОСТОГРАДЊА“ АД ИЗ БЕОГРАДА

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА ДОСПЕЛИХ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ ПО ОСНОВУ НЕИЗМИРЕНИХ УСТУПЉЕНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА НИША ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА „ДРУШТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА“ ДОО ИЗ БЕОГРАДА

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ СТАНАРА СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ У НИШУ, У УЛИЦИ РАСАДНИК БР. 10, ПРВИ И ДРУГИ УЛАЗ

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАСКОПАВАЊУ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О САВЕТНИКУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОШИРЕНОМ ОБИМУ ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ДОПУНСКОЈ ЗАШТИТИ БОРАЦА НОР–а, УЧЕСНИКА ОРУЖАНИХ СУКОБА ПОСЛЕ 17.08.1990, РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА И ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА

12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОВЕЋАЊУ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ „АЕРОДРОМ НИШ“ НИШ

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“ НИШ

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГОРИЦА“ НИШ

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРКИНГ- СЕРВИС“- НИШ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ОРГАНИЗАЦИЈИ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ

ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА:

1) ПРОГРАМ РАДА ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ ЗА 2018. ГОДИНУ
2) СТАТУТ О ИЗМЕНИ СТАТУТА ГАЛЕРИЈЕ САВРЕМЕНЕ ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ НИШ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНОГ МУЗЕЈА НИШ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА НИШ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ НИШКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ “ СТЕВАН СРЕМАЦ“ НИШ ЗА 2018.ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА НИШКОГ СИМФОНИЈСКОГ ОРКЕСТРА ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА НИШ ЗА 2018.ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА ПОЗОРИШТА ЛУТАКА НИШ ЗА 2018.ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ ДЕЧИЈИ ЦЕНТАР НИШ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА „НАРОДНОГ УНИВЕРЗИТЕТА“ НИШ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА:

1) ПРОГРАМ РАДА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЧАИР“ЗА 2018.ГОДИНУ
2) ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ СТАТУТА УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „ЧАИР“

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НИШ ЗА 2018.ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „СВЕТИ САВА“ У НИШУ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА 2018. ГОДИНУ И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ ЦЕНТРА ЗА ДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ, ОМЛАДИНЕ И ОДРАСЛИХ ЛИЦА МЕНТАЛНО ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ „МАРА“ НИШ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА, ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН И ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА УСТАНОВЕ „СИГУРНА КУЋА ЗА ЖЕНЕ И ДЕЦУ ЖРТВЕ ПОРОДИЧНОГ НАСИЉА“ НИШ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПОСЛОВНОГ УДРУЖЕЊА ЗОНА УНАПРЕЂЕНОГ ПОСЛОВАЊА „НИШКА ВАРОШ“ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА:

1) СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП „ГОРИЦА“ НИШ ЗА ПЕРИОД ОД 2017.- 2021. ГОДИНЕ
2) ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП „ГОРИЦА“ НИШ ЗА ПЕРИОД ОД 2017.- 2027. ГОДИНЕ

ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА:

1) СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „НАИССУС“ НИШ ЗА ПЕРИОД 2017- 2021
2) ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ „НАИССУС“ НИШ ЗА ПЕРИОД 2017-2027

ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА:

1) СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА 2017-2021. ГОДИНЕ ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“ НИШ
2) ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА 2017-2027. ГОДИНЕ ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „МЕДИАНА“ НИШ

ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА:

1) СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД 2017 – 2021
2) ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД 2017 – 2027

ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА:

1) СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД 2017.- 2021. ГОДИНЕ
2) ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП ДИРЕКЦИЈА ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАДА НИША ЗА ПЕРИОД 2017.- 2026. ГОДИНЕ

ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА:

1) СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ ЗА ПЕРИОД 2017-2021. ГОДИНЕ
2) ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ НИШ ЗА ПЕРИОД 2017-2027. ГОДИНЕ

ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА:

1) СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП „ПАРКИНГ-СЕРВИС“- НИШ ЗА ПЕРИОД 2017 – 2021. ГОДИНЕ
2) ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП „ПАРКИНГ-СЕРВИС“- НИШ ЗА ПЕРИОД 2017 – 2027. ГОДИНЕ

ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА:

1) СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП „ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ НИШ ЗА ПЕРИОД 2017-2021
2) ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП „ОБЈЕДИЊЕНА НАПЛАТА“ НИШ ЗА ПЕРИОД 2017-2027

ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА:

1) СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ „АЕРОДРОМ НИШ“ НИШ ЗА ПЕРИОД 2017-2021. ГОДИНЕ
2) ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА АЕРОДРОМСКЕ УСЛУГЕ „АЕРОДРОМ НИШ“ НИШ ЗА ПЕРИОД 2017-2027. ГОДИНЕ

ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА:

1) СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП „ТРЖНИЦА“ НИШ ЗА ПЕРИОД 2017- 2021
2) ДУГОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП „ТРЖНИЦА“ НИШ ЗА ПЕРИОД 2017- 2027

ПРЕДЛОЗИ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА:

1) НА СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈП „НИШСТАН“ НИШ ЗА ПЕРИОД

Почетак седнице је заказан за 9 сати.


#   Ниш   пожар   Стеван Сремац   сигурна кућа   Свети Сава   седница   Дирекција за јавни превоз   спортски центар   Дирекција за изградњу   Нишки културни центар   Скупштина града Ниша   Дечији центар   дневни ред   градске општине   Расадник насеље   стамбене зграде
@


 Будите у току

Дозволите обавештења са овог портала о актуелним збивањима