Južna Srbija Info
Ћирилица | Latinica

Odbornici SG Niša 6. marta raspravaljaju o stanarima zgrade izgorele u požaru

rssBookmark and Share

Niš 01.03.2018. Južna Srbija Info

22.sednica Skupštine grada Niša održaće se u sredu 6. mara. Odbornici će raspravaljati o 52 tačke dnevnog reda, između ostalog i o zbrnjavanju stanara zgrade izgorele u požaru u Ulici Rasadnik.

Foto: Južna Srbija
Foto: Južna Srbija

DNEVNI RED

1. USVAJANjE ZAPISNIKA SA SEDNICA SKUPŠTINE GRADA NIŠA:
1) Usvajanje zapisnika sa 20. sednice
2) Usvajanje zapisnika sa 21. Sednice

PREDLOG ODLUKE O POTVRĐIVANjU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA NIŠA

PREDLOG ODLUKE O ANGAŽOVANjU PREDUZEĆA ZA REVIZIJU RADI EKSTERNE REVIZIJE ZAVRŠNOG RAČUNA BUDžETA GRADA NIŠA ZA 2017. GODINU

PREDLOG ODLUKE O OTPISU POTRAŽIVANjA DOSPELIH ZA PERIOD OD 01.09. DO 31.12.2015. GODINE I KONVERZIJI POTRAŽIVANjA DOSPELIH NA DAN 31.08.2015. GODINE PO OSNOVU NEIZMIRENIH IZVORNIH I USTUPLjENIH JAVNIH PRIHODA GRADA NIŠA U TRAJNI ULOG U KAPITALU PRIVREDNOG DRUŠTVA GP „MOSTOGRADNjA“ AD IZ BEOGRADA

PREDLOG ODLUKE O OTPISU POTRAŽIVANjA DOSPELIH NA DAN 31.12.2016. GODINE PO OSNOVU NEIZMIRENIH USTUPLjENIH JAVNIH PRIHODA GRADA NIŠA PRIVREDNOG DRUŠTVA „DRUŠTVO ZA ODRŽAVANjE ZGRADA“ DOO IZ BEOGRADA

PREDLOG ODLUKE O STAMBENOM ZBRINjAVANjU STANARA STAMBENE ZGRADE U NIŠU, U ULICI RASADNIK BR. 10, PRVI I DRUGI ULAZ

PREDLOG ODLUKE O RASKOPAVANjU POVRŠINA JAVNE NAMENE

PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O KOMUNALNOM REDU

PREDLOG ODLUKE O SAVETNIKU ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA NA TERITORIJI GRADA NIŠA

PREDLOG ODLUKE O PROŠIRENOM OBIMU ZAŠTITE CIVILNIH INVALIDA RATA

PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O DOPUNSKOJ ZAŠTITI BORACA NOR–a, UČESNIKA ORUŽANIH SUKOBA POSLE 17.08.1990, RATNIH VOJNIH INVALIDA I PORODICA POGINULIH BORACA

12. PREDLOG ODLUKE O POVEĆANjU OSNOVNOG KAPITALA JAVNOG PREDUZEĆA ZA AERODROMSKE USLUGE „AERODROM NIŠ“ NIŠ

PREDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANjU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „MEDIANA“ NIŠ

PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANjU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „GORICA“ NIŠ

PREDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O OSNIVANjU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „PARKING- SERVIS“- NIŠ

PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ORGANIZACIJI UPRAVE GRADSKE OPŠTINE PALILULA

PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O ORGANIZACIJI UPRAVE GRADSKE OPŠTINE PANTELEJ

PREDLOZI REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA:

1) PROGRAM RADA GALERIJE SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI NIŠ ZA 2018. GODINU
2) STATUT O IZMENI STATUTA GALERIJE SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI NIŠ

PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NARODNOG MUZEJA NIŠ ZA 2018. GODINU

PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA NARODNOG POZORIŠTA NIŠ ZA 2018. GODINU

PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA USTANOVE NIŠKI KULTURNI CENTAR ZA 2018. GODINU

PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NARODNE BIBLIOTEKE “ STEVAN SREMAC“ NIŠ ZA 2018.GODINU

PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NIŠKOG SIMFONIJSKOG ORKESTRA ZA 2018. GODINU

PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA ISTORIJSKOG ARHIVA NIŠ ZA 2018.GODINU

PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA POZORIŠTA LUTAKA NIŠ ZA 2018.GODINU

PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA USTANOVE DEČIJI CENTAR NIŠ ZA 2018. GODINU

PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA REGIONALNOG CENTRA ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANjU ZA 2018. GODINU

PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA „NARODNOG UNIVERZITETA“ NIŠ ZA 2018. GODINU

PREDLOZI REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA:

1) PROGRAM RADA USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU SPORTSKI CENTAR „ČAIR“ZA 2018.GODINU
2) ODLUKU O IZMENI STATUTA USTANOVE ZA FIZIČKU KULTURU SPORTSKI CENTAR „ČAIR“

PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ORGANIZACIJE NIŠ ZA 2018.GODINU

PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „SVETI SAVA“ U NIŠU

PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA ZA 2018. GODINU I FINANSIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU CENTRA ZA DNEVNI BORAVAK DECE, OMLADINE I ODRASLIH LICA MENTALNO OMETENIH U RAZVOJU „MARA“ NIŠ

PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA, FINANSIJSKI PLAN I IZMENU I DOPUNU FINANSIJSKOG PLANA USTANOVE „SIGURNA KUĆA ZA ŽENE I DECU ŽRTVE PORODIČNOG NASILjA“ NIŠ ZA 2018. GODINU

PREDLOG REŠENjA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNjEG PROGRAMA POSLOVANjA POSLOVNOG UDRUŽENjA ZONA UNAPREĐENOG POSLOVANjA „NIŠKA VAROŠ“ ZA 2017. GODINU

PREDLOZI REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA:

1) SREDNjOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP „GORICA“ NIŠ ZA PERIOD OD 2017.- 2021. GODINE
2) DUGOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP „GORICA“ NIŠ ZA PERIOD OD 2017.- 2027. GODINE

PREDLOZI REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA:

1) SREDNjOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA VODOVOD I KANALIZACIJU „NAISSUS“ NIŠ ZA PERIOD 2017- 2021
2) DUGOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA VODOVOD I KANALIZACIJU „NAISSUS“ NIŠ ZA PERIOD 2017-2027

PREDLOZI REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA:

1) SREDNjOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA 2017-2021. GODINE JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA „MEDIANA“ NIŠ
2) DUGOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA 2017-2027. GODINE JAVNO KOMUNALNOG PREDUZEĆA „MEDIANA“ NIŠ

PREDLOZI REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA:

1) SREDNjOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA IZGRADNjU GRADA NIŠA ZA PERIOD 2017 – 2021
2) DUGOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA IZGRADNjU GRADA NIŠA ZA PERIOD 2017 – 2027

PREDLOZI REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA:

1) SREDNjOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ GRADA NIŠA ZA PERIOD 2017.- 2021. GODINE
2) DUGOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ GRADA NIŠA ZA PERIOD 2017.- 2026. GODINE

PREDLOZI REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA:

1) SREDNjOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP „GRADSKA TOPLANA“ NIŠ ZA PERIOD 2017-2021. GODINE
2) DUGOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP „GRADSKA TOPLANA“ NIŠ ZA PERIOD 2017-2027. GODINE

PREDLOZI REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA:

1) SREDNjOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP „PARKING-SERVIS“- NIŠ ZA PERIOD 2017 – 2021. GODINE
2) DUGOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP „PARKING-SERVIS“- NIŠ ZA PERIOD 2017 – 2027. GODINE

PREDLOZI REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA:

1) SREDNjOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP „OBJEDINjENA NAPLATA“ NIŠ ZA PERIOD 2017-2021
2) DUGOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP „OBJEDINjENA NAPLATA“ NIŠ ZA PERIOD 2017-2027

PREDLOZI REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA:

1) SREDNjOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA AERODROMSKE USLUGE „AERODROM NIŠ“ NIŠ ZA PERIOD 2017-2021. GODINE
2) DUGOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA AERODROMSKE USLUGE „AERODROM NIŠ“ NIŠ ZA PERIOD 2017-2027. GODINE

PREDLOZI REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA:

1) SREDNjOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP „TRŽNICA“ NIŠ ZA PERIOD 2017- 2021
2) DUGOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JKP „TRŽNICA“ NIŠ ZA PERIOD 2017- 2027

PREDLOZI REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA:

1) NA SREDNjOROČNI PLAN POSLOVNE STRATEGIJE I RAZVOJA JP „NIŠSTAN“ NIŠ ZA PERIOD

Početak sednice je zakazan za 9 sati.


#   Niš   požar   Stevan Sremac   sigurna kuća   Sveti Sava   sednica   Direkcija za javni prevoz   sportski centar   Direkcija za izgradnju   Niški kulturni centar   Skupština grada Niša   Dečiji centar   dnevni red   gradske opštine   Rasadnik naselje   stambene zgrade
@


 Budite u toku

Dozvolite obaveštenja sa ovog portala o aktuelnim zbivanjima