Južna Srbija Info
Ћирилица | Latinica

Poslednji put u ovoj godini, danas zasedaju niški odbornici

rssBookmark and Share

Niš 23.12.2021. Južna Srbija Info

Skupština grada Niša danas zaseda poslednji put u tekućoj godini. Na dnevnom redu će se između ostalog naći programi rada javnih gradskih preduzeća i ustanova za 2021. godi

Foto: Južna Srbija Info
Foto: Južna Srbija Info

D N E V N I  R E D  

 1. USVAJANjE ZAPISNIKA SA 18. SEDNICE SKUPŠTINE GRADA NIŠA
 2. PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O BUDžETU GRADA NIŠA ZA 2021. GODINU
 3. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O UTVRĐIVANjU PRIHODA KOJI PRIPADAJU GRADU, ODNOSNO GRADSKIM OPŠTINAMA I RASPOREDU TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA NIŠA GRADSKIM OPŠTINAMA U 2021. GODINI
 4. PREDLOG PROGRAMA UREĐIVANjA GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA I ODRŽAVANjA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2022. GODINU
 5. PREDLOG ODLUKE O DAVANjU SAGLASNOSTI I USVAJANjU PREDLOGA PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA ZA SUPSTITUCIJU DELA PROIZVODNjE TOPLOTNE ENERGIJE IZ FOSILNIH GORIVA, BEZ ELEMENATA KONCESIJE
 6. PREDLOZI REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA:
 • PROGRAM O IZMENI PROGRAMA POSLOVANjA JAVNOG PREDUZEĆA ZAVOD ZA URBANIZAM NIŠ ZA 2021. GODINU
 • PROGRAM POSLOVANjA JAVNOG PREDUZEĆA ZAVOD ZA URBANIZAM NIŠ ZA 2022.GODINU
 1. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JAVNOG PREDUZEĆA ZA STAMBENE USLUGE “NIŠSTAN” NIŠ ZA 2022. GODINU
 2. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JAVNOG PREDUZEĆA „GRADSKA STAMBENA AGENCIJA“ NIŠ ZA 2022. GODINU
 3. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA „MEDIANA“ NIŠ ZA 2022. GODINU
 4. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA VODOVOD I KANALIZACIJU “NAISSUS“ NIŠ ZA 2022. GODINU
 5. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA “GORICA“ NIŠ ZA 2022. GODINU
 6. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA OBJEDINjENU NAPLATU KOMUNALNIH, STAMBENIH I DRUGIH USLUGA I NAKNADA NIŠ ZA 2022. GODINU
 7. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA ZA PIJAČNE USLUGE “TRŽNICA“ NIŠ ZA 2022. GODINU
 8. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA “GRADSKA TOPLANA“ NIŠ ZA 2022. GODINU
 9. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA “PARKING-SERVIS“- NIŠ ZA 2022. GODINU
 10. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA JAVNI PREVOZ GRADA NIŠA NIŠ ZA 2022. GODINU
 11. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM POSLOVANjA JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA IZGRADNjU GRADA NIŠA ZA 2022. GODINU
 12. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NIŠKOG SIMFONIJSKOG ORKESTRA ZA 2022. GODINU
 13. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA GALERIJE SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI NIŠ ZA 2022.GODINU
 14. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA NARODNOG MUZEJA ZA 2022. GODINU
 15. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA DEČIJEG KULTURNOG CENTRA NIŠ ZA 2022. GODINU
 16. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA NARODNOG POZORIŠTA NIŠ ZA 2022. GODINU
 17. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA  POZORIŠTA LUTAKA NIŠ ZA 2022. GODINU
 18. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA USTANOVE NIŠKI KULTURNI CENTAR ZA 2022. GODINU
 19. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA ISTORIJSKOG ARHIVA NIŠ ZA 2022. GODINU
 20. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN USTANOVE SIGURNA KUĆA ZA ŽENE I DECU ŽRTVE PORODIČNOG NASILjA NIŠ ZA 2022. GODINU
 21. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2022. GODINU CENTRA ZA SOCIJALNI RAD „SVETI SAVA“ NIŠ
 22. PREDLOG REŠENjA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA GODIŠNjI PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM PLANOM TURISTIČKE ORGANIZACIJE NIŠ ZA 2022. GODINU
 23. ODBORNIČKA PITANjA I INICIJATIVE

            Sednica će se održati u velikoj sali Skupštine Grada Niša, Ulica Nikole Pašića 24.


#   Niš   Dragana Sotirovski   sednica   Direkcija za izgradnju   Niški kulturni centar   Skupština grada Niša
#GradonacelnicaN @


 Budite u toku

Dozvolite obaveštenja sa ovog portala o aktuelnim zbivanjima