Јужна Србија Инфо
Ћирилица | Latinica

ЛАФ Ниш: Замрло усвајање новог Локалног антикорупцијског плана!

rssBookmark and Share

Ниш 26.09.2018. Јужна Србија Инфо

Представници Локалног антикорупцијског форума Ниш у оставци упозорили да је процес усвајања новог Локалног антикорупцијског плана замро и предложили мере за његово оживљавање.

mediareform.rs: screeneshot
mediareform.rs: screeneshot

Представници Локалног антикорупцијског форума Ниш у градском Радном тиму за доношење новог Локалног антикорупцијског плана, који су пре шест месеци поднели колективну оставку, позвали су данас локалну власт да хитно започне нови процес израде оваквог плана и избора новог локалног антикорупцијског тела. 

На конференцији за новинаре, њихови представници су подсетили да је процес доношења оваквог плана након њихове оставке потпуно замро, а да његово усвајање касни 15 месеци, оцењујући да је за то одговорна локална власт, која је блокирала процес својом пасивношћу, инертношћу и опструкцијом. 

Они су изнели десет препорука за оживљавање процеса доношења ЛАП-а, међу којима је предлог да се садашњи Радни тим хитно распусти, а формира нови, чији ће састав и рад бити у складу са Моделом ЛАП-а, који је донела Агенција за борбу против корупције, што, по њиховој оцени, до сада није био случај, као и да на челу тог тима више не буде градоначелник Дарко Булатовић. 

Препоруке ће бити достављене градоначелнику Булатовићу, председнику Скупштине града Радету Рајковићу и Градском већу.

Бивша чланица Радног тима и координаторка ЛАФ-а у оставци Зорица Миладиновић подсетила је да је Ниш још 2011. године био један од само неколико градова у Србији који је усвојио Локални план за борбу против корупције, у оквиру пројекта БИРОДИ-ја „Градови против корупције“, а да је једини је град који је тај план у континуитету примењивао. 

 Ниш је такође једини град у Србији који је, од 2013. године, имао функционални ЛАФ, као самостално и независно градско тело које је реализовало велики број мера из тог Плана, предлагало системска решења, бавило се конкретним корупционашким случајевима или покретало поступке пред надлежним државним органима. 

- Ове чињенице ушле су и у Модел ЛАП-а, на основу којег сви градови и општине у Србији треба да израде своје ЛАП-ове, а у којем је Ниш истакнут као позитиван пример, а „пракса и искуство ЛАФ-а Ниш“ наведени као образац за „избор, организацију и рад“ свих будућих локалних антикорупцијских тела у Србији. Од некадашњег лидера у институционалној борби против корупције Ниш је, нажалост, сада постао лузер на том плану, што је потпуно недопустиво- оценила је она.

Весна Црногорац, бивша чланица Радног тима и чланица ЛАФ-а у оставци, казала је да према доступним подацима, већина градова и општина у Србији није донела ЛАП-ове и формирала локална антикорупцијска тела.              

- Велики је проблем што Модел ЛАП-а или било који други акт уопште не предвиђа системски мониторинг процеса доношења ЛАП-ова у Србији, као ни формирање локалних антикорупцијских тела- када настају главни проблеми. У Моделу је предвиђено да локалне самоуправе само треба да попуне извештај, који тражи некакве статистичке податке, што свакако није мониторинг овог изузетно важног процеса- рекла је она.

Она је додала да је посебан проблем што не постоје било какве мере против градова и општина које нису усвојили ЛАП-ове, или су њихови планови и антикорупцијска тела противни Моделу ЛАП-а.

Према Моделу ЛАП-а, сви градови и општине у Србији требало је да усвоје локалне антикорупцијске планове до 30. јуна прошле године.   
                
               РАДНИ ТИМ ДАНАС НАПУСТИО И ПРЕДСТАВНИК НАЦИОНАЛНЕ КОАЛИЦИЈЕ ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈУ
               На конференцији за новинаре, Данијел Дашић, представник Националне коалиције за децентрализацију у Радном тиму, саопштио је да подноси оставку на чланству у том тиму. 
               Он је казао да је остао у Радном тиму како би „контролисао да ли ће некомпетентни и неодговорни људи из локалне самоуправе можда урадити нешто испод жита“, али да је сада постало сасвим јасно да је процес мртав, а да тим не функционише. 
               Радни тим за доношење ЛАП-а на почетку је имао 19 чланова. Оставку је најпре поднео представник медија, а средином марта ове године и свих седам чланова Радног тима које је предложио ЛАФ. Представник Универзитета од почетка није на било који начин учествовао у раду, тако да није јасно да ли је он уопште члан тима. 
               У Радном тиму сада су остали искључиво представници локалне самоуправе и један представник невладине организације Протекта. 

ПРЕПОРУКЕ ЗА ОЖИВЉАВАЊЕ ПРОЦЕСА ДОНОШЕЊА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ГРАДА НИША И ИЗБОРА НОВОГ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ТЕЛА:

 

Препоруке ће бити достављена градоначелнику Ниша, Градском већу и председнику Скупштне града

1. Донети у што краћем року одлуку о распуштању Радног тима за доношење ЛАП-а које је формирано 24. јула 2017. Године

2. Формирати у што краћем року нови Радни тим за доношење ЛАП-а Ниш (РТ) чији ће обавезни чланови бити представници јединице локалне самоуправе, Локалног антикорупцијског форума у оставци, скупштинске Комисије за праћење примене Етичког кодекса, невладиних организација које се директно и или индиректно баве питањима корупције, као и медија. У складу са Моделом, у неке фазе рада РТ (најмање у фази јавне расправе) могу бити укључена и друга удружења грађана, професионалне, струковне, синдикалне и друге организације, као и централни органи јавне власти са територије града.  

(У постојећи РТ нису укључени представници Комисије за праћење примене Етичког кодекса, иако су то предлагали представници ЛАФ-а у РТ) 

3. На челу будућег РТ не би треба да буде градоначелник Ниша, који је у претходних 15 месеци формално био координатор постојећег РТ, али није узимао активно учешће у раду. 

(Градоначелник/координатор РТ није присуствовао ниједном састанку РТ, није учествовао у раду радне подгрупе за Област 17 чији је био члан, није одговарао на захтеве и дописе представника ЛАФ-а у РТ).

4. Чланови РТ не би требало да буду особе којима су изречене правоснажне санкције или се против њих води поступак пред судовима или Агенцијом за борбу против корупције због кривичних дела са елементима корупције, односнокршења Закона о Агенцији за борбу против корупције.

(Представници ЛАФ-а у РТ неколико пута су упутили овакав предлог градоначелнику/ координатору РТ, али нису добили одговор. У образложењу предлога навели су да поштују презумпцију невиности, али да чланови РТ које израђује основни и стратешки градски антикорупцијски документ не би требало да имају било коју врсту антикорупцијског дефицита, како би се отклонио ризик да интегритет/легитимитет тог процеса буду нарушени или оспоравани).

5. Служба за правне послове Градског већа може да пружа правно- техничку подршку члановима РТ, а не сме суштински да се меша у процес доношења и усвајања ЛАП-а, односно у његов садржај.

(Служба за послове Градског већа, која није члан РТ и нема активну легимитимацију да учествује у изради ЛАП-а, кроз своје „правне коментаре“ суштински се мешала у процес израде ЛАП-а, позивајући при том на непоштовање неких од најважнијих решења у Моделу ЛАП-а, односно на селективно поштовање Модела, и то на начин који одговара локалној власти, а снижава стандарде у институционалној борби против корупције). 

6. Потребно је да будући РТ поштује вредности, критеријуме, решења и препоруке Модела ЛАП-а, а да Модел не третира као необавезни документ и његов саџај користи селективно.

(Поједини чланови РТ које је предложио Град заговарали су став да Модел ЛАП-а представља „само оквирни оријентир“ и да се његове вредности и принципи „и не морају поштовати“, те износили оцене да су нека решења у Моделу ЛАП-а “незаконита“. На званични предлог представника ЛАФ-а у РТ да се за сваку сумњу у „незаконитост“ неких решења затражи мишљење/разјашњење Агенције није одговорено).  

7. Потребно је да будући РТ стоји на становишту да нови ЛАП Ниш мора да уврсти у свој садржај мере и активности из постојећег Локалног антикорупцијског плана града Ниша које предложе представници ЛАФ-а Ниш у РТ као неопходне/релевантне. Овакво опредељење заснива се на Моделу ЛАП-а који предвиђа да ће РТ за израду ЛАП-а у јединицама локалне самоуправе у којима већ постоји Локални план за борбу против корупције- а Град Ниш је таква ЈЛС, „извршити компилацију свог постојећег документа и Модела ЛАП-а“, како се „не би занемарили досадашњи важни и позитивни напори појединих ЈЛС“.)

(Предлози чланова ЛАФ-а у РТ који су ишли у овом правцу нису усвајани од осталих чланова РТ).

8. Потребно је да будући РТ заузме став о неопходности да се у нови ЛАП Ниш уврсте критеријуми које морају да испуне кандидати, односно будући чланови локалног антикорупцијског тела (које се у Моделу ЛАП-а назива Телом за праћење примене ЛАП-а) које је прописао Модел ЛАП-а. Према Моделу ЛАП-а, чланови локалног антикорупцијског тела не могу бити функционери у смислу Закона о Агенцији за борбу против корупције, носиоци било које функције у политичкој странци, особе које су радно ангажоване у органима ЈЛС по било ком основу и особе које су осуђиване или се против њих води поступак за дела која се односе на корупцију. Овим критеријумима у новом ЛАП-у Ниш требало би додати и критеријум да будући чланови антикорупцијског не смеју бити особе којима су изречене мере или се против њих водити поступак пред Агенцијом за борбу против корупције због кршења одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције. Такав критеријум је важио за избор чланова ЛАФ-а Ниш у оставци, а Модел ЛАП-а препоручује “праксу и искуство Локалног антикорупцијског форума Ниш”. за “процес  избора чланова Тела за праћење примене ЛАП-а, као и организације и рада самог тела” 

(Служба за послове Градског већа је у својим „правним коментарима“ предлагала да будући ЛАП Ниш уопште не садржи критеријуме за избор кандидата, односно будуће чланове локалног антикорупцијског тела, иако их Модел ЛАП-а наводи. То отвара простор за ризик да у локално антикорупцијско тело Ниша потенцијално буду бирани градски функционери или функционери осуђени за корупцију).

9. Потребно је да будући РТ уважи решење у Моделу ЛАП-а да се вишегодишња „пракса и искуство“ ЛАФ-а Ниш „у процесу избора, организације и рада“ будућег Тела за праћење примене ЛАП-а уврсте у нови ЛАП Града Ниша. 

(Служба за послове Градског већа је одбацила предлоге представника ЛАФ-а у РТ да будуће локално антикорупцијско тело изриче опомене, иницира поступке за разрешење функционера и иницира поступке пред надлежним органима, иако је то била пракса и искуство у досадашњем раду ЛАФ-а).

10. Процес доношења новог ЛАП-а Ниш требало би да мониторише БИРОДИ, који, према још увек важећем Локалном антикорупцијском плану града Ниша, „координира процес мониторинга и евалуације примене ЛПБК“. 

(Предлог представника ЛАФ-а Ниш у РТ да процес усвајања новог ЛАП-а, који треба да буде компилација постојећег Локалног антикорупцијског плана града Ниша и решења из Модела ЛАП-а, мониторише БИРОДИ, одбачен је. У Решењу о формирању Радног тима за доношење ЛАП-а нетачно је наведено да овај процес прати представник ОЕБС. ОЕБС ЈЕ обавестио представнике ЛАФ-а у РТ да није дао сагласност да његов представник мониторише овакав процес, пошто та организација не учествује на тај начин у изради ЛАП-ова).

Коментара: 0


#   Ниш   Дарко Булатовић   Агенција за борбу против корупције   ЛАФ   Зорица Миладиновић   Данијел Дашић   Локални антикорупцијски план ЛАП   ЛАП   Весна Црноговорац
@DarkoBulatovic_ @


 


[ Додај коментар ]

Будите у току

Дозволите обавештења са овог портала о актуелним збивањима