Južna Srbija Info
Ћирилица | Latinica

LAF Niš: Zamrlo usvajanje novog Lokalnog antikorupcijskog plana!

rssBookmark and Share

Niš 26.09.2018. Južna Srbija Info

Predstavnici Lokalnog antikorupcijskog foruma Niš u ostavci upozorili da je proces usvajanja novog Lokalnog antikorupcijskog plana zamro i predložili mere za njegovo oživljavanje.

mediareform.rs: screeneshot
mediareform.rs: screeneshot

Predstavnici Lokalnog antikorupcijskog foruma Niš u gradskom Radnom timu za donošenje novog Lokalnog antikorupcijskog plana, koji su pre šest meseci podneli kolektivnu ostavku, pozvali su danas lokalnu vlast da hitno započne novi proces izrade ovakvog plana i izbora novog lokalnog antikorupcijskog tela. 

Na konferenciji za novinare, njihovi predstavnici su podsetili da je proces donošenja ovakvog plana nakon njihove ostavke potpuno zamro, a da njegovo usvajanje kasni 15 meseci, ocenjujući da je za to odgovorna lokalna vlast, koja je blokirala proces svojom pasivnošću, inertnošću i opstrukcijom. 

Oni su izneli deset preporuka za oživljavanje procesa donošenja LAP-a, među kojima je predlog da se sadašnji Radni tim hitno raspusti, a formira novi, čiji će sastav i rad biti u skladu sa Modelom LAP-a, koji je donela Agencija za borbu protiv korupcije, što, po njihovoj oceni, do sada nije bio slučaj, kao i da na čelu tog tima više ne bude gradonačelnik Darko Bulatović. 

Preporuke će biti dostavljene gradonačelniku Bulatoviću, predsedniku Skupštine grada Radetu Rajkoviću i Gradskom veću.

Bivša članica Radnog tima i koordinatorka LAF-a u ostavci Zorica Miladinović podsetila je da je Niš još 2011. godine bio jedan od samo nekoliko gradova u Srbiji koji je usvojio Lokalni plan za borbu protiv korupcije, u okviru projekta BIRODI-ja „Gradovi protiv korupcije“, a da je jedini je grad koji je taj plan u kontinuitetu primenjivao. 

 Niš je takođe jedini grad u Srbiji koji je, od 2013. godine, imao funkcionalni LAF, kao samostalno i nezavisno gradsko telo koje je realizovalo veliki broj mera iz tog Plana, predlagalo sistemska rešenja, bavilo se konkretnim korupcionaškim slučajevima ili pokretalo postupke pred nadležnim državnim organima. 

- Ove činjenice ušle su i u Model LAP-a, na osnovu kojeg svi gradovi i opštine u Srbiji treba da izrade svoje LAP-ove, a u kojem je Niš istaknut kao pozitivan primer, a „praksa i iskustvo LAF-a Niš“ navedeni kao obrazac za „izbor, organizaciju i rad“ svih budućih lokalnih antikorupcijskih tela u Srbiji. Od nekadašnjeg lidera u institucionalnoj borbi protiv korupcije Niš je, nažalost, sada postao luzer na tom planu, što je potpuno nedopustivo- ocenila je ona.

Vesna Crnogorac, bivša članica Radnog tima i članica LAF-a u ostavci, kazala je da prema dostupnim podacima, većina gradova i opština u Srbiji nije donela LAP-ove i formirala lokalna antikorupcijska tela.              

- Veliki je problem što Model LAP-a ili bilo koji drugi akt uopšte ne predviđa sistemski monitoring procesa donošenja LAP-ova u Srbiji, kao ni formiranje lokalnih antikorupcijskih tela- kada nastaju glavni problemi. U Modelu je predviđeno da lokalne samouprave samo treba da popune izveštaj, koji traži nekakve statističke podatke, što svakako nije monitoring ovog izuzetno važnog procesa- rekla je ona.

Ona je dodala da je poseban problem što ne postoje bilo kakve mere protiv gradova i opština koje nisu usvojili LAP-ove, ili su njihovi planovi i antikorupcijska tela protivni Modelu LAP-a.

Prema Modelu LAP-a, svi gradovi i opštine u Srbiji trebalo je da usvoje lokalne antikorupcijske planove do 30. juna prošle godine.   
                
               RADNI TIM DANAS NAPUSTIO I PREDSTAVNIK NACIONALNE KOALICIJE ZA DECENTRALIZACIJU
               Na konferenciji za novinare, Danijel Dašić, predstavnik Nacionalne koalicije za decentralizaciju u Radnom timu, saopštio je da podnosi ostavku na članstvu u tom timu. 
               On je kazao da je ostao u Radnom timu kako bi „kontrolisao da li će nekompetentni i neodgovorni ljudi iz lokalne samouprave možda uraditi nešto ispod žita“, ali da je sada postalo sasvim jasno da je proces mrtav, a da tim ne funkcioniše. 
               Radni tim za donošenje LAP-a na početku je imao 19 članova. Ostavku je najpre podneo predstavnik medija, a sredinom marta ove godine i svih sedam članova Radnog tima koje je predložio LAF. Predstavnik Univerziteta od početka nije na bilo koji način učestvovao u radu, tako da nije jasno da li je on uopšte član tima. 
               U Radnom timu sada su ostali isključivo predstavnici lokalne samouprave i jedan predstavnik nevladine organizacije Protekta. 

PREPORUKE ZA OŽIVLjAVANjE PROCESA DONOŠENjA LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG PLANA GRADA NIŠA I IZBORA NOVOG LOKALNOG ANTIKORUPCIJSKOG TELA:

 

Preporuke će biti dostavljena gradonačelniku Niša, Gradskom veću i predsedniku Skupštne grada

1. Doneti u što kraćem roku odluku o raspuštanju Radnog tima za donošenje LAP-a koje je formirano 24. jula 2017. Godine

2. Formirati u što kraćem roku novi Radni tim za donošenje LAP-a Niš (RT) čiji će obavezni članovi biti predstavnici jedinice lokalne samouprave, Lokalnog antikorupcijskog foruma u ostavci, skupštinske Komisije za praćenje primene Etičkog kodeksa, nevladinih organizacija koje se direktno i ili indirektno bave pitanjima korupcije, kao i medija. U skladu sa Modelom, u neke faze rada RT (najmanje u fazi javne rasprave) mogu biti uključena i druga udruženja građana, profesionalne, strukovne, sindikalne i druge organizacije, kao i centralni organi javne vlasti sa teritorije grada.  

(U postojeći RT nisu uključeni predstavnici Komisije za praćenje primene Etičkog kodeksa, iako su to predlagali predstavnici LAF-a u RT) 

3. Na čelu budućeg RT ne bi treba da bude gradonačelnik Niša, koji je u prethodnih 15 meseci formalno bio koordinator postojećeg RT, ali nije uzimao aktivno učešće u radu. 

(Gradonačelnik/koordinator RT nije prisustvovao nijednom sastanku RT, nije učestvovao u radu radne podgrupe za Oblast 17 čiji je bio član, nije odgovarao na zahteve i dopise predstavnika LAF-a u RT).

4. Članovi RT ne bi trebalo da budu osobe kojima su izrečene pravosnažne sankcije ili se protiv njih vodi postupak pred sudovima ili Agencijom za borbu protiv korupcije zbog krivičnih dela sa elementima korupcije, odnosnokršenja Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

(Predstavnici LAF-a u RT nekoliko puta su uputili ovakav predlog gradonačelniku/ koordinatoru RT, ali nisu dobili odgovor. U obrazloženju predloga naveli su da poštuju prezumpciju nevinosti, ali da članovi RT koje izrađuje osnovni i strateški gradski antikorupcijski dokument ne bi trebalo da imaju bilo koju vrstu antikorupcijskog deficita, kako bi se otklonio rizik da integritet/legitimitet tog procesa budu narušeni ili osporavani).

5. Služba za pravne poslove Gradskog veća može da pruža pravno- tehničku podršku članovima RT, a ne sme suštinski da se meša u proces donošenja i usvajanja LAP-a, odnosno u njegov sadržaj.

(Služba za poslove Gradskog veća, koja nije član RT i nema aktivnu legimitimaciju da učestvuje u izradi LAP-a, kroz svoje „pravne komentare“ suštinski se mešala u proces izrade LAP-a, pozivajući pri tom na nepoštovanje nekih od najvažnijih rešenja u Modelu LAP-a, odnosno na selektivno poštovanje Modela, i to na način koji odgovara lokalnoj vlasti, a snižava standarde u institucionalnoj borbi protiv korupcije). 

6. Potrebno je da budući RT poštuje vrednosti, kriterijume, rešenja i preporuke Modela LAP-a, a da Model ne tretira kao neobavezni dokument i njegov sadžaj koristi selektivno.

(Pojedini članovi RT koje je predložio Grad zagovarali su stav da Model LAP-a predstavlja „samo okvirni orijentir“ i da se njegove vrednosti i principi „i ne moraju poštovati“, te iznosili ocene da su neka rešenja u Modelu LAP-a “nezakonita“. Na zvanični predlog predstavnika LAF-a u RT da se za svaku sumnju u „nezakonitost“ nekih rešenja zatraži mišljenje/razjašnjenje Agencije nije odgovoreno).  

7. Potrebno je da budući RT stoji na stanovištu da novi LAP Niš mora da uvrsti u svoj sadržaj mere i aktivnosti iz postojećeg Lokalnog antikorupcijskog plana grada Niša koje predlože predstavnici LAF-a Niš u RT kao neophodne/relevantne. Ovakvo opredeljenje zasniva se na Modelu LAP-a koji predviđa da će RT za izradu LAP-a u jedinicama lokalne samouprave u kojima već postoji Lokalni plan za borbu protiv korupcije- a Grad Niš je takva JLS, „izvršiti kompilaciju svog postojećeg dokumenta i Modela LAP-a“, kako se „ne bi zanemarili dosadašnji važni i pozitivni napori pojedinih JLS“.)

(Predlozi članova LAF-a u RT koji su išli u ovom pravcu nisu usvajani od ostalih članova RT).

8. Potrebno je da budući RT zauzme stav o neophodnosti da se u novi LAP Niš uvrste kriterijumi koje moraju da ispune kandidati, odnosno budući članovi lokalnog antikorupcijskog tela (koje se u Modelu LAP-a naziva Telom za praćenje primene LAP-a) koje je propisao Model LAP-a. Prema Modelu LAP-a, članovi lokalnog antikorupcijskog tela ne mogu biti funkcioneri u smislu Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, nosioci bilo koje funkcije u političkoj stranci, osobe koje su radno angažovane u organima JLS po bilo kom osnovu i osobe koje su osuđivane ili se protiv njih vodi postupak za dela koja se odnose na korupciju. Ovim kriterijumima u novom LAP-u Niš trebalo bi dodati i kriterijum da budući članovi antikorupcijskog ne smeju biti osobe kojima su izrečene mere ili se protiv njih voditi postupak pred Agencijom za borbu protiv korupcije zbog kršenja odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Takav kriterijum je važio za izbor članova LAF-a Niš u ostavci, a Model LAP-a preporučuje “praksu i iskustvo Lokalnog antikorupcijskog foruma Niš”. za “proces  izbora članova Tela za praćenje primene LAP-a, kao i organizacije i rada samog tela” 

(Služba za poslove Gradskog veća je u svojim „pravnim komentarima“ predlagala da budući LAP Niš uopšte ne sadrži kriterijume za izbor kandidata, odnosno buduće članove lokalnog antikorupcijskog tela, iako ih Model LAP-a navodi. To otvara prostor za rizik da u lokalno antikorupcijsko telo Niša potencijalno budu birani gradski funkcioneri ili funkcioneri osuđeni za korupciju).

9. Potrebno je da budući RT uvaži rešenje u Modelu LAP-a da se višegodišnja „praksa i iskustvo“ LAF-a Niš „u procesu izbora, organizacije i rada“ budućeg Tela za praćenje primene LAP-a uvrste u novi LAP Grada Niša. 

(Služba za poslove Gradskog veća je odbacila predloge predstavnika LAF-a u RT da buduće lokalno antikorupcijsko telo izriče opomene, inicira postupke za razrešenje funkcionera i inicira postupke pred nadležnim organima, iako je to bila praksa i iskustvo u dosadašnjem radu LAF-a).

10. Proces donošenja novog LAP-a Niš trebalo bi da monitoriše BIRODI, koji, prema još uvek važećem Lokalnom antikorupcijskom planu grada Niša, „koordinira proces monitoringa i evaluacije primene LPBK“. 

(Predlog predstavnika LAF-a Niš u RT da proces usvajanja novog LAP-a, koji treba da bude kompilacija postojećeg Lokalnog antikorupcijskog plana grada Niša i rešenja iz Modela LAP-a, monitoriše BIRODI, odbačen je. U Rešenju o formiranju Radnog tima za donošenje LAP-a netačno je navedeno da ovaj proces prati predstavnik OEBS. OEBS JE obavestio predstavnike LAF-a u RT da nije dao saglasnost da njegov predstavnik monitoriše ovakav proces, pošto ta organizacija ne učestvuje na taj način u izradi LAP-ova).

Komentara: 0


#   Niš   Darko Bulatović   Agencija za borbu protiv korupcije   LAF   Zorica Miladinović   Danijel Dašić   Lokalni antikorupcijski plan LAP   LAP   Vesna Crnogovorac
@DarkoBulatovic_ @


 


[ Dodaj komentar ]