Јужна Србија Инфо
Ћирилица | Latinica

Конкурс за доделу новчане помоћи „Света Петка“ за лечење неплодности поступком вантелесног оплођења

rssBookmark and Share

Ниш 03.04.2023. Јужна Србија Инфо

Право на новчану помоћ „Света Петка“ за лечење неплодности биомедицински потпомогнутим оплођењем поступком вантелесног оплођења могу остварити пунолетна и пословно способна жена и мушкарац којима је потребна помоћ у лечењу неплодности поступком вантелесног оплођења.

Конкурс за доделу новчане помоћи „Света Петка“ за лечење неплодности поступком вантелесног оплођења

Цео текст конкурса..

УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ

Право на новчану помоћ „Света Петка“ за лечење неплодности биомедицински потпомогнутим оплођењем поступком вантелесног оплођења (у даљем тексту: помоћ за лечење неплодности) могу остварити пунолетна и пословно способна жена и мушкарац којима је потребна помоћ у лечењу неплодности поступком вантелесног оплођења, у оквиру делатности биомедицински потпомогнутог оплођења, а који воде заједнички живот у складу са законом којим се уређују породични односи – супружници, односно ванбрачни партнери и који су способни да врше родитељску дужност и у таквом су психосоцијалном стању на основу кога се оправдано може очекивати да ће бити способни да обављају родитељске дужности, у складу са законом, у интересу детета.

Право на помоћ за лечење неплодности могу остварити супружници, односно ванбрачни партнери из става 1. ове тачке, у случају када је медицински оправдано спровођење поступка вантелесног оплођења у оквиру делатности биомедицински потпомогнутог оплођења – када лечење неплодности другим поступцима није могуће или има значајно мање шансе за успех, укључујући и случајеве претеће неплодности као последице развоја или лечења болести. Процену медицинске оправданости врши подкомисија, састављена од три доктора медицине – специјалисте из одговарајуће области.

Право на помоћ за лечење неплодности не могу остварити супружници, односно ванбрачни партнери, који су у претходним годинама два пута остварили право на новчану помоћ „Света Петка“ за лечење неплодности биомедицински потпомогнутим оплођењем поступком вантелесног оплођења, односно другу помоћ за лечење неплодности у складу са одлуком надлежног органа Градске општине Медијана.

Помоћ за лечење неплодности може бити додељена само суприжницима, односно ванбрачним партнерима који приликом расписивања јавног конкурса обоје имају пребивалиште на подручју Градске општине Медијана и без прекида најмање годину дана који претходе расписивању јавног конкурса.

II ДОКАЗИ КОЈЕ ЈЕ НЕОПХОДНО ПРИЛОЖИТИ УЗ ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС1. Пријава на Јавни конкурс за доделу помоћи за лечење неплодности – у слободној форми и потписана од оба супружника, односно ванбрачна партнера

2. Извод из матичне књиге венчаних (за супружнике) – оригинал или фотокопија

Издавалац: Градска управа Града Ниша

3. Изјава два сведока да ванбрачни партнери воде заједнички живот у складу са законом којим се уређују породични односи (за ванбрачне партнере)

Напомена: Потписи сведока на изјави морају бити оверени, у складу са законом

4. Релевантна медицинска документација – оригинал или фотокопија:

1) Спермограм – не старији од 6 месеци;

2) Базични хормонски статус – не старији од 6 месеци;

3) HSG;

4) Друга релевантна медицинска документација (отпусне листе са гинеколошких операција, отпусне листе са претходних интраутериних инсеменација и вантелесних оплодњи и сл.)

Напомена: Релевантна медицинска документација доставља се у посебној, затвореној коверти са напоменом: „Релевантна медицинска документација намењена Подкомисији за процену медицинске оправданости доделе помоћи за лечење неплодности“

5. Уверења о пребивалишту за оба супружника, односно ванбрачна партнера – оригинал или фотокопија

Издавалац: Полицијска управа у Нишу или оверена изјава са 2 сведока од стране нотара.

Потписи сведока на изјави морају бити оверени, у складу са законом.

Напомена: Уверење мора да садржи доказ да супружник, односно ванбрачни партнер приликом расписивања јавног конкурса има пребивалиште на подручју Градске општине Медијана и без прекида најмање годину дана који претходе расписивању јавног конкурса

6. Лична карта оба супружника, односно ванбрачна партнера – фотокопија

Напомена: лице које поседује личну карту са микроконтролером (чипом), уз фотокопију личне карте доставља и електронски читач личне карте.

III РОК ЗА ПРИЈАВУ НА ЈАВНИ КОНКУРС

Рок за пријаву кандидата на Јавни конкурс за доделу помоћи за лечење неплодности је 15 дана од дана објављивања Обавештења о Јавном конкурсу у дневном листу „Народне новине“ (21. април 2023. год.)

IV КРИТЕРИЈУМИ И ВРЕДНОВАЊЕ КАНДИДАТА ПРИЛИКОМ ОДЛУЧИВАЊА

Свим супружницима, односно ванбрачним партнерима који поднесу потпуне и благовремене пријаве на Јавни конкурс и испуњавају услове из тачке I Јавног конкурса, биће додељена помоћ за лечење неплодности.

V ОБАВЕШТЕЊЕ О НЕРАЗМАТРАЊУ НЕПОТПУНИХ И НЕБЛАГОВРЕМЕНИХ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС

Непотпуне и неблаговремене пријаве на Јавни конкурс неће бити разматране приликом одлучивања.

VI ОСТАЛЕ ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Одлуку о додели помоћи за лечење неплодности доноси Веће Градске општине Медијана (у даљем тексту: Веће), на предлог Комисије „Света Петка“ (у даљем тексту: Комисија).

Када одлучује о додели, Веће истом одлуком утврђује и висину износа помоћи за лечење неплодности.

Одлука Већа је коначна.

На основу одлуке о додели помоћи за лечење неплодности, супружници, односно ванбрачни партнери закључују уговор о коришћењу помоћи за лечење неплодности са Градском општином Медијана, којим се ближе уређују права и обавезе у вези са коришћењем помоћи за лечење неплодности.

Рок за коришћење права на помоћ за лечење неплодности је две године од дана закључења уговора о коришћењу помоћи за лечење неплодности.

Супружници, односно ванбрачни партнери који из медицински оправданих разлога нису искористили право на помоћ за лечење неплодности у наведеном року, могу поднети захтев за продужење рока за коришћење права на помоћ за лечење неплодности, за још највише две године.

Пријаве на Јавни конкурс, са свим доказима које је неопходно приложити уз пријаву, подносе се непосредно у Градској општини Медијана, ул. Париске комуне бб, у канцеларији број 3 или поштом, на адресу Градске општине Медијана, са назнаком: „Пријава на Јавни конкурс за доделу новчане помоћи „Света Петка“ за лечење неплодности биомедицински потпомогнутим оплођењем поступком вантелесног оплођења“.

Доказе о чињеницама које нису услов за остваривање права на помоћ за лечење неплодности не треба прилагати уз пријаву.

Уколико је као доказ потребно доставити оверену фотокопију документа, у Јавном конкурсу то је наведено као „оверена фотокопија“, а уколико је као доказ потребно доставити неоверену фотокопију документа, у Јавном конкурсу то је наведено као „фотокопија“. 


#   Ниш   вантелесна оплодња   Медијана градска општина   Комисија Света Петка Медијана   неплодност
@


 Будите у току

Дозволите обавештења са овог портала о актуелним збивањима