Južna Srbija Info
Ћирилица | Latinica

Zabranjen ulazak u Bugarsku - Srbija u crvenoj zoni

rssBookmark and Share

Gradina 15.09.2021. Južna Srbija Info

Prema poslednjoj odluci Republike Bugarske koja važi od 00:00 časova 15. septembra 2021. godine, Srbija se nalazi u crvenoj zoni i svim građanima osim izutaka je privremeno zabranjen ulazak u tu susednu zemlju, piše na sajtu naše Ambasade u Sofiji.

Ilustracija
Ilustracija

MERE KOJE VAŽE ZA LICA KOJA DOLAZE IZ DRŽAVA U CRVENOJ ZONI

LICIMA KOJA DOLAZE IZ DRŽAVA U CRVENOJ ZONI NIJE DOZVOLjEN ULAZAK U BUGARSKU, osim u slučajevima iz tačke 1A) i 1B). DRŽAVA IZ KOJE LICE DOLAZI je država u kojoj se nalazi početna tačka njegovog putovanja, nezavisno od boravka povezanog sa tranzitom preko drugih država tokom putovanja.

1A) OD ZABRANE ULASKA IZUZETI SU:

1) PUTNICI U TRANZITU, u slučaju kada se može garantovati napuštanje teritorije Bugarske bez zadržavanja; 2) POGRANIČNI RADNICI (lica, koja žive u Bugarskoj i svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno putuju u državu članicu EU, Tursku, Srbiju ili Severnu Makedoniju, radi obavljanja delatnosti kao zaposleno ili kao samozaposleno lice, kao i lica koja žive u navedenim državama i svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno putuju u Bugarsku, radi obavljanja delatnosti kao zaposleno ili kao samozaposleno lice); 3) vozači i stjuardi u autobusima, koji vrše međunarodni prevoz putnika; 4) vozači teretnih motornih vozila, angažovani na međunarodnom prevozu robe i tereta; 5) posade plovila i lica koja pružaju tehničku podršku plovilima, koja pri ulasku na teritoriju Bugarske obaljaju svoje službene dužnosti; 6) posade vazduhoplova, angažovane na letovima do i sa bugarskih javnih aerodroma, i lica koja tehnički opslužuju vazduhoplove; 7) učenici i studenti i doktorandi koji žive u Srbiji, Grčkoj, Turskoj, Severnoj Makedoniji i Rumuniji i svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno putuju u Bugarsku radi školovanja, kao i učenici, studenti i doktorandi koji žive u Bugarskoj i svakodnevno ili najmanje jednom nedeljno putuju u Srbiju, Grčku, Tursku, Severnu Makedoniju i Rumuniju, radi školovanja; 8) DECA DO NAVRŠAVANjA 12 GODINA ŽIVOTA; 9) lica koja dolaze iz država s kojima Bugarska ima sporazum o slobodnom prelasku granice na recipročnoj osnovi, u skladu sa prilogom broj 1.

Lica iz tačke 1A) se u Bugarskoj mogu zadržati onoliko vremena koliko je neophodno da ostvare cilj radi kojeg im je dozvoljen ulazak (tranzitni prolazak do treće države; obavljanje međunarodnog prevoza putnika; obavljanje/završetak međunarodnog prevoza tereta i robe; obavljanje službenih obaveza članova posade plovila; održavanje plovila; tehničko opsluživanje vazduhoplova; obuka učenika, studenata, doktoranada).

Lica navedena u tački 1A) u Bugarsku mogu ulaziti BEZ KOVID DOKUMENATA (tj. bez sertifikata o vakcinaciji ili o preležanoj bolesti i bez sertifikata o testiranju).

PUTNICI U TRANZITU su lica koja, bez zadržavanja, putuju preko bugarske teritorije, radi odlaska u treću zemlju. Na ulasku u zemlju, putnik u tranzitu obaveštava graničnu policiju da će (samo) tranzitirati i kuda ide, a informacija o tome se evidentira u jedinstvenom informacionom sistemu, kako bi nadležna služba pratila kada je lice napustilo zemlju.

1B) OD ZABRANE ULASKA IZUZETE SU I SLEDEĆE KATEGORIJE LICA:

1) bugarski državljani i strani državljani sa regulisanim boravkom u Bugarskoj i članovi njihovih porodica;
2) državljani Evropske Unije, Evropske ekonomske zajednice i Švajcarske Konfederacije i članovi njihovih porodica, koji dolaze iz država-članica EU, EEZ i Švajcarske Konfederacije;
3) medicinski specijalisti, medicinski naučni radnici, socijalni radnici i njihovi rukovodioci kada je cilj putovanja u vezi sa profesijom koju obavljaju;
4) radnici koji učestvuju u dostavama lekova, medicinskih proizvoda i ličnih zaštitnih sredstava, medicinske aparature, uključujući njeno instaliranje i podršku;
5) Državni zvaničnici (šefovi država, članovi vlade i dr.) i članovi njihovih delegacija, kao i diplomate, članovi administrativno-tehničkog osoblja stranih predstavništava, službenici međunarodnih organizacija, vojna lica, službenici službi bezbednosti i javnog reda i mira, i humanitarni radnici prilikom obavljanja njihovih obaveza, kao i članovi njihovih porodica;
6) lica koja putuju iz humanitarnih razloga u smislu odredaba Zakona o strancima u R. Bugarskoj;
7) sezonski poljoprivredni radnici i radnici u oblasti turizma;
8) strani državljani, radi dobijanja ukaza o sticanju bugarskog državljanstva;
9) strani studenti, nosioci vize tipa „D“ dobijene po osnovu školovanja;
10) druga lica, koja su dobila odobrenje ministra zdravlja ili od njega ovlašćenog zamenika ministra, na osnovu pismenog predloga ministra, kada to nalažu posebno važni konkretni razlozi.

Srpski državljani iz tačke 1B) mogu iz Srbije kopnenim putem ući u Bugarsku preko sledećih graničnih prelaza: Oltomanci, Kalotina, Vrška Čuka i Strezimirovci.

 

Lica iz tačke 1B) moraju na ulasku u zemlju ISTOVREMENO posedovati:

1) validni sertifikat o potpunoj vakcinaciji ili o preležanoj bolesti COVID-19 (bilo digitalni COVID sertifikat EU o vakcinaciji ili o preležanoj bolesti bilo njemu analogni dokument, koji sadrži iste podatke)
i
2) negativan PCR test ne stariji od 72 sata od testiranja (što se dokazuje digitalnim COVID sertifikatom EU o izvršenom testiranju ili njemu analognim dokumentom, koji sadrži iste podatke).

Licima iz tačke 1B) koja poseduju samo negativan PCR test ne stariji od 72 sata od testiranja (dakle, nemaju sertifikat o vakcinaciji ili o preležanoj bolesti), određuje se karantin u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana.

Bugarskim državljanima i stranim državljanima kojima je odobren boravak u Bugarskoj i članovima njihovih porodica, koji poseduju samo jedan od traženih dokumenata – bilo samo sertifikat o vakcinaciji ili o preležanoj bolesti bilo samo sertifikat o negativnom PCR testu, dozvoljava se ulazak u Bugarsku uz određivanje karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana, kojeg se mogu osloboditi ako nadležnom organu pokažu negativan rezultat PCR testa, obavljenog u roku od 24 sata od ulaska u Bugarsku.

Bugarskim državljanima i stranim državljanima kojima je odobren boravak u Bugarskoj i članovima njihovih porodica koji dolaze iz države u crvenoj zoni, a ne poseduju ni sertifikat o vakcinaciji, odnosno preležanoj bolesti, ni sertifikat o izvršenom PCR testiranju, određuje se karantin u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana.

Deci uzrasta od 12 do 18 godina, koja dolaze iz država u crvenoj zoni, dozvoljava se ulazak sa negativnim PCR testom. U slučaju da ne poseduju test, određuje im se karantin u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana. Deca – bugarski državljani i deca – stranci, koja u bugarskoj imaju odobren boravak, mogu se osloboditi karantina ako nadležnom organu pokažu negativan rezultat PCR testa obavljenog u roku od 24 časa od ulaska u Bugarsku.


#   ambasador   Gradina   Bugarska   Granični prelaz   Koronavirus   zabrana kretanja
@


 Budite u toku

Dozvolite obaveštenja sa ovog portala o aktuelnim zbivanjima