Južna Srbija Info
Ћирилица | Latinica

Niški "LAF" kao model za sva antikorupcijska tela u Srbiji

rssBookmark and Share

Niš 12.06.2017. Južna Srbija Info

U Modelu Lokalnog antikorupcijskog plana, na osnovu kojeg će gradovi i opštine donositi svoje Planove, postoje, međutim, i pojedina rešenja vezana za buduća lokalna antikorupcijska tela koja su drugačija od onih koja važe za LAF Niš, a pri tom bi mogla predstavljati i slabe tačke u budućoj borbi protiv korupcije na lokalu.

Niški "LAF" kao model za sva antikorupcijska tela u Srbiji

Svi gradovi i opštine u Srbiji trebalo bi do kraja ovog meseca da usvoje Lokalne antikorupcijske planove (LAP) koji, između ostalog, predviđaju osnivanje lokalnih antikorupcijskih tela koja bi načelno trebalo da budu formirana po ugledu na Lokalni antikorupcijski forum Niš (LAF).

U Modelu Lokalnog antikorupcijskog plana, koji je Agencija za borbu protiv korupcije donela u aprilu ove godine, navedeno je da je “predlog rešenja za proces izbora članova tela za praćenje primene LAP-a, kao i organizacije i rada samog tela, dat prema praksi i iskustvima Lokalnog antikorupcijskog foruma u Nišu”. 

U tom modelu navodi se i da „aktivnosti iz Lokalnog plana za borbu protiv korupcije Grada Niša predstavljaju moguće oblasti delovanja i aktivnosti budućih tela koja će se baviti praćenjem primene LAP-a“ u svim lokalnim samoupravama u Srbiji.

U njemu se između ostalog podseća da se „od svih jedinica lokalne samouprave u Srbiji Lokalni antikorupcijski plan kontinuirano sprovodi jedino u Gradu Nišu, najviše zahvaljujući Lokalnom antikorupcijskom forumu, telu koje je formirano za potrebe primene, koordinacije i praćenja primene LAP-a, i Birou za društvena istraživanja, na čiju inicijativu je LAP usvojen i koji pruža značajnu podršku radu ovog tela“. 

Model LAP-a, na osnovu kojeg će lokalne samouprave izraditi svoje LAP-ove, urađen je u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO), a na osnovu Akcionog plana za primenu Poglavlja 23 u pregovorima Srbije za članstvo u Evropskoj Uniji. U raspravi o Modelu učestvovao je i LAF Niš, koji je podneo više predloga za njegovo unapređenje, od kojih je većina prihvaćena.

LAF Niš poziva sve organe javne vlasti i funkcionere u Nišu da, uz poštovanje rešenja u Modelu LAP-a i na potpuno transparentan način, usvoji novi Lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije, u koji će, kako se navodi u Modelu, biti inkorporirane oblasti, aktivnosti i mere iz već postojećeg Lokalnog plana za borbu protiv korupcije Grada Niša.

Podsećamo da Grad Niš spada u prve gradove i opštine u Srbiji koji su doneli Lokalni plan za borbu protiv korupcije, kao strateški antikorupcijski dokument. Skupština grada jednoglasno je usvojila takav plan 2011. godine, u okviru projekta BIRODI-ja „Gradovi protiv korupcije“, a planom je predviđeno formiranje LAF-a.

LAF Niš je danas, kroz ovaj Model, postao i neka vrsta „sistemskog rešenja“ za buduća lokalna antikorupcijska tela u Srbiji,  pre svega zbog soptvene samostalnosti i nezavisnosti, kao i rezultata u bezmalo četvorogodišnjem radu, postignutih uprkos nizu problema sa kojima se suočavao.

Sve to je značajan kapital koji Grad Niš nipošto ne sme da „prokocka“ u novoj fazi borbe protiv korupcije na lokalnom novou, koja upravo počinje, po pravilima navedenim u Modelu LAP-a. 

U Modelu je predviđeno da buduća lokalna antikorupcijska tela u Srbiji moraju biti nezavisna, a da njegovi članovi moraju biti građani sa ličnim i profesionalnim integritetom, te da ne smeju biti javni i stranački funkcioneri i zaposleni u lokalnoj samoupravi. Ovakvo rešenje u potpunosti se podudara sa rešenjem za niški LAF.

Međutim, u tom modelu nalaze se i rešenja vezana za nadležnost budućih antikorupcijskih tela, Komisiju za izbor njihovih članova i Radnu grupu za izradu LAP-a koja se razlikuju od rešenja u niškom Lokalnom planu, kao i od iskustva i prakse LAF-a Niš. 

Na osnovu empirijskog iskustva, u obavezi smo da još jednom upozorimo da bi upravo takva rešenja, tačnije njihov sadržaj, mogla predstavljati i „slabe tačke“ budućih LAP-ova i lokalnih antikorupcijskih tela, usporiti ili čak blokirati početak sistemske borbe protiv korupcije „na lokalu“ i umanjiti njene efekte. 

Predlozi LAF-a Niš, izneti tokom javne diskusije o Modelu, da se proširi nadležnost budućih lokalnih antikorupcijskih tela- koja prema Modelu isključivo „prate primenu LAP-a“, kao i da u Komisiji za izbor članova tih tela ne bude predstavnika lokalne samouprave, nisu prihvaćeni. 

U Modelu je ostalo rešenje da mere i aktivnosti  iz LAP-a sprovode sami organi lokalne samouprave, a koordinaciju „odgovornih subjekata u sprovođenju aktivnosti LAP-a“ obavlja osoba, odnosno telo koje određuje jedinica lokalne samouprave.

Na dodatni predlog LAF-a Niš, iznet tokom javne diskusije, nadležnost budućih antikorupcijskih tela unekoliko je proširena, tako da ona osim praćenja primene LAP-a treba i da „pokreću sopstvene inicijative, daju savete i mišljenja u vezi sa primenom LAP-a, reaguju na predstavke podnete zbog sumnje u nepoštovanje LAP-a, preporučuju mere u slučaju kršenja LAP-a i predlažu građanskog posmatrača“.

U Modelu je, međutim, ostalo i rešenje da se članovi lokalnih antikorupcijskih tela („tela za praćenje primene LAP-a“) biraju na javnom konkursu, a od strane komisije u kojoj se osim predstavnika nevladinog sektora, medija i građana nalaze i predstavnici lokalnih i republičkih organa javne vlasti, koji „ne smeju biti u većini“. Skupština lokalne samouprave, u skladu sa rang listom kandidata koju je utvrdila komisija, usvaja akt o formiranju ovog tela. 

Radnu grupu za izradu LAP-a, po Modelu LAP-a, bira lokalna samouprava, a u njoj su predstavnici te samouoprave, kao i nevladinih organizacija koje se bave antikorupcijom, te antikorupcijskih tela, ukoliko ona postoje.

U Model nije ušao predlog LAF-a da Agencija za borbu protiv korupcije kontroliše kvalitet budućih LAP-ova, tako da takva kontola neće postojati, kao ni sankcije ukoliko gradovi i opštine usvoje LAP-ove koji nisu u skladu sa modelom, što smatramo lošim.

Podsećamo da su članovi niškog LAF-a izabrani na javnom konkursu od strane komisije u kojoj nije bilo predstavnika lokalne vlasti, već nevladinog sektora, medija i Agencije za borbu protiv korupcije. 

Nakon izbora, Gradsko veće Niša donelo je rešenje o osnivanju LAF-a, u kojem je navelo imena izabranih članova, a bez diskusije o njima.

 - Članove Radne gupe za izradu Lokalnog plana za borbu protiv korupcije Grada Niša takođe nije birala lokalna vlast već nevladin sektor- BIRODI i niški Centar za ljudska prava, piše u saopštenju niškog LAF-a koje potpisuje koordinator, Zorica Miladinović.

Model lokalnog akcionog plana za borbu protiv korupcije:

file:///C:/Users/Korisnik/Downloads/model%20lokalnog%20akcionog%20plana%20za%20borbu%20protiv%20korupcije.pdf

 

Komentara: 0


#   Niš   Gradsko veće   ljudska prava   korupcija   lokalna samouprava   Agencija za borbu protiv korupcije   LAF   BIRODI   Novi Niš   Zorica Miladinović   Skupština grada   Centar za ljudska prava   akcioni plan
@


 


[ Dodaj komentar ]

{lg_push_subscription_title}

{lg_push_subscription_text}