Južna Srbija Info
Ћирилица | Latinica

Danas se praznuje dan Svete mati Paraskeve - Petke

rssBookmark and Share

Niš 27.10.2018. Južna Srbija Info

Sveta Petka ili Paraskeva (grč. Παρασκευή - petak) je bila hrišćanska podvižnica iz 11. veka. Rodila se u gradu Epivatu, koji se nalazi na obali Mramornog mora između Silimvrije i Carigrada u Trakiji polovinom 10. veka. Poticala je iz imućne i pobožne porodice. Imala je brata, koji se zvao Jevtimije, i koji se zamonašio veoma mlad, da bi kasnije postao episkop Maditski (989—996).

Danas se praznuje dan Svete mati Paraskeve - Petke

Još kao devojčica, dok je sa majkom odlazila u crkvu, ona je bila veoma pobožna. Nakon smrti svojih roditelja, željna podvižničkog života, ona napusti roditeljski dom i ode u Carigrad, gde se zamonaši u crkvi Svete Sofije, a zatim se zaputi u Jordansku pustinju, živeći strogim asketskim životom, gde se radi Hrista podvizavala sve do svoje starosti. U doba pozne starosti, sanjala je anđela koji joj je rekao da napusti pustinju i vrati se u svoj rodni grad, Epivat. Posle povratka, poživela je još dve godine. Vernici su je sahranili po hrišćanskim običajima, ali ne na gradskom groblju već izdvojeno od drugih.

Bogougodni Hrišćani iz tog mesta posle javljanja svetiteljke u snu nekom Georgiju i Jefimiji pronašli su mesto gde su bile zakopane njene mošti, izvadili su ih iz zemlje i položili u hram svetog Petra i Pavla u Epivatu. Njene čudotvorne mošti prenošene su u toku vremena mnogo puta. Najpre u Carigrad, pa odatle ih bugarski car Jovan Asen 1238. godine prenese u Trnovo, da bi bile prenete u Vlašku nakon pada Bugarske pod Osmanlije. Kada je i Vlaška postala ugrožena turskim upadima, a na molbu srpske kneginje Milice mošti su prenete u Beograd. Kad je Sulejman I 1521. godine osvojio Beograd, on uz ostale dragocenosti prenosi u Carigrad i mošti sv. Petke. Na molbu moldavskog gospodara Vasilija 1641. godine mošti su prenete u grad Jaši, gde se i danas nalaze (osim dva prsta šake, koji su u kapeli svete Petke na Kalemegdanu).

Širom naše zemlje nalazi se i veliki broj izvora, koji su posvećeni sv. Petki. Jedan od njih je izvor sv. Petke u kalemegdanskoj tvrđavi u Beogradu gde su njene mošti dugo vremena počivale.

Srpska pravoslavna crkva je slavi 14. oktobra po starom, odnosno 27. oktobra po novom kalendaru

Svetu Paraskevu srpski narod obično zove sveta Petka, a u srpskim primorskim krajevima „Petka Biogradska“, jer su joj mošti počivale takođe i u Beogradu. Takođe je poznata i kao „Petka Trnovska“, jer su joj mošti bile u Trnovu.

Sveta Petka se po broju svečara nalazi na šestom mestu na listi najvećih srpskih slava.

Niš

Najveća Gradska opština Medijana u Nišu proslavlja danas svoju krsnu slavu i zaštitnicu SV Petku.

Sveta Petka i GO Medijana u Nišu

Gradska opština Medijana omogućila je svojim građanima da, u okviru projekta „Sveta Petka“, ostvare pravo na:

studentsku stipendiju „Sveta Petka“,
učeničku nagradu „Sveta Petka“ i
novčanu pomoć „Sveta Petka“ za lečenje neplodnosti biomedicinski potpomognutim oplođenjem postupkom vantelesnog oplođenja.

Odluku o dodeli stipendije, nagrade i pomoći za lečenje neplodnosti donosi Veće Gradske opštine Medijana, na predlog Komisije „Sveta Petka“.

Komisiju „Sveta Petka“ čine predsednik i šest članova koji se biraju se iz reda odbornika Skupštine Gradske opštine Medijana i iz reda građana afirmisanih u oblastima obrazovanja i medicine. Komisija „Sveta Petka“ ima zadatak da rangira kandidate koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na stipendiju, nagradu i pomoć za lečenje neplodnosti i predlaže dodelu stipendije, nagrade i pomoći za lečenje neplodnosti, kao i broj kandidata koje predlaže, na osnovu utvrđene rang liste.

Stipendija, nagrada i pomoć za lečenje nepolodnosti dodeljuju se na osnovu sprovedenog javnog konkursa. Javni konkurs objavljuje se na Sajtu Gradske opštine Medijana, na adresi: medijana.rs/komisijasvetapetka dok se obaveštenje o javnom konkursu objavljuje se u jednom dnevnom listu koji izlazi za teritoriju grada Niša. Javni konkurs obavezno sadrži: uslove za dodelu stipendije, nagrade, odnosno pomoći za lečenje neplodnosti, dokaze koje je neophodno priložiti uz prijavu na javni konkurs, rok za podnošenje prijave na javni konkurs, kriterijume i vrednovanje prijavljenih kandidata prilikom odlučivanja i obaveštenje da nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs ne može biti kraći od 15 dana i računa se od dana objavljivanja obaveštenja o javnom konkursu, u skladu sa zakonom.

Javni konkurs za dodelu stipendije i nagrade raspisuje se najkasnije do 31. oktobra, za tekuću školsku godinu, a javni konkurs za dodelu pomoći za lečenje neplodnosti najkasnije do 30. aprila, za tekuću kalendarsku godinu.

Sredstva namenjena isplati stipendije, nagrade i pomoći za lečenje neplodnosti obezbeđuju se u budžetu Gradske opštine Medijana, zbog čega mogu biti dodeljena samo licima koja prilikom raspisivanja javnog konkursa imaju prebivalište na području Gradske opštine Medijana i bez prekida najmanje godinu dana koji prethode raspisivanju javnog konkursa.

 

 

Komentara: 0


#   Niš   SPC   Medijana gradska opština   hrišćanstvo   Sveta Petka   Srpska pravoslavna crkva   gradska slava   gradske opštine   javni konkurs   Gradska opština   Sveta Petka fondacija
@


 


[ Dodaj komentar ]

Budite u toku

Dozvolite obaveštenja sa ovog portala o aktuelnim zbivanjima